Kort pixabay

Kurser for medlemmer

Dansk Vandrelaugs kursusudvalg arrangerer og udbyder interesse– og kompetencegivende kurser for vore medlemmer. Kurserne er udelukkende åbne for medlemmerne.


Interessekurser

Kurserne skal økonomisk løbe rundt. Prisen fastsættes ud fra de aktuelle omkostninger til afholdelse af kurset og et forventet deltagerantal.
Afmelding til kurset kan ske gebyrfrit indtil 4 uger før kursusstart. Ved afmelding indtil 1 uge før kursusstart får du halvdelen af kursusprisen tilbage. Ved senere afmelding får du ikke tilbagebetalt noget.

Listen over de aktuelle interessekurserKompetencegivende kurser

Kompetencegivende kurser for turledere og bestyrelsesmedlemmer. De er tydeligt mærket som Kompetencegivende (i bladet markeret med K), og deltagerne får kurset og transporten betalt af landsforeningen.

Afdelingen skal tilmelde deltagerne til alle kurser. Turledere skal være registreret som turleder i DVL’s sekretariat.

Deltageren kan melde fra gebyrfrit indtil 4 uger før kurset. Herefter skal der betales et afmeldingsgebyr på 500 kr.

Størst mulig samkørsel til kurserne skal tilstræbes. Tillægspriser for enkeltværelse samt eventuel supplerende overnatning er for deltagerens egen regning.

Listen over de aktuelle kompetencegivende kurser