Alle ture i 2023

Vandreture 2023

 

 Søndag d. 8. januar kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Nytårstur Øst for Paradiset
Turen går gennem Paradislinien til Kællingehøj og en grusgrav. Videre til
Paradiset, Blemmelyngvej, Bison- farm og ad en skovvej retur. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne.
Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Torsdag d. 19. januar kl. 19.00 Laugsaften – TILMELDING
Vi mødes på Biblioteket til en hyggelig aften, hvor Hanne og Thomas vil vise
billeder og fortælle om deres vandreferie i det Sydfynske Øhav.
Tag selv kaffe med – vi leverer kagen.
Tilmelding: senest d. 16. januar til Grethe 2925 5053
Mødested:
Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: 2925 5053

Søndag d. 5. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer – Rundt om Sose
Turen går ned ad trappen over lille Å og gennem dalen. Videre ad cykelsti til
Hovedgårdsvej forbi gammel skydebane, Sose Bådelaug og langs Sosebugten retur.
Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Sose Rasteplads, Søndre Landevej, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 19. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Fastelavnstur til Klint og Byskoven – TILMELDING & BETALING
Vi går en tur på Klint ved Natur Bornholm, videre til Byskoven og tilbage til
Aakirkeby Hallen, hvor vi får kakao m/ flødeskum og fastelavnsbolle.
Husk skiftesko. Tilmelding: Senest d. 12. februar til Grethe 2925 5053.
Pris: kr. 60.00 / kr. 90.00 (medl. / ikke medl.) Tur: ca.4 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4
Mødested: Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 26. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer – Tur i Gudhjem
Turen går fra Gudhjem til Melsted og vi ser på hvor alle kunstnerne,
der kom til Gudhjem i begyndelsen af  1900 tallet og opefter, slog sig ned.
Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/4.
Mødested: P. plads, Havnen, 3760 Gudhjem.
Turleder:
Leif Bentzen, 2334 9593

Torsdag d. 2 marts kl. 19.00 Generalforsamling – TILMELDING
Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne
på Rønne Bibliotek. Foreningen er vært med lidt at spise og drikke.
Tilmelding på grund af traktement senest d. 23. februar til Grethe
2925 5053.Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 12. marts kl. 13.00 Vestre Sømark
Turen starter på Raghammer Skydeterræn og vi går ad kyststien til
Vestre Sømark. Tilbage over klitterne. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Blå/3-4/5.
Mødested: Raghammer Skydeterræn, v/ Hjemmeværnshuset,
Søndre Landevej 184, 3720 Aakirkeby. Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til andet halvår 2023. Gode ideer og turforslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager.
Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 26. marts kl. 13.00 Vang Havn – Kajamaansa hul
Vi kommer forbi Vang vandmølle, går videre til klippepartiet med
Kajamaansa hulen. Derefter langs med Mølledammen til Ringebakke
Stenbruddet og til sidst ned til Pieren. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Blå/3-4/5.
Mødested: Vang Havn, 3790 Hasle. Turleder: Henning Madsen, 2925 5053

 Søndag d. 2. april kl. 13.00 Hasle Lystskov
Vi går en dejlig forårstur i Hasle Lystskov, går i sydlig retning og passerer den nye grusgrav lige før Hasle Klinker, drejer ad Bagåsvej og går gennem det lille bysamfund Tofte til Rubinsøen og tilbage til Hvide Hus, hvor vi drikker vor kaffe. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Hvide Hus, Fælledvej 98, 3790 Hasle.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 16. april kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Enj Vestermariahorra
Vi opsøger nogle af de steder, som den levende fortæller Lars Peter Dahl har fortalt om. Han er født og opvokset på Nørregård i Vestermarie. Tidligere tiders listige stier langs Tingsted Å findes ikke mere, så en del af turen bliver på asfalt. Tur: ca. 8 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/8.
Mødested: Nørregård, Vestermarie, Rømeregårdsvej 30 A, 3700 Rønne.
Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 30. april kl. 13.00 Historiske Vandringer – Tur til Salene
Turen går ad Gudhjemvej forbi Tornegård og ad stien til Salene, hvor vi får fortalt om Blod Egils endeligt og hvor Palnatoke dræbte Harald Blåtand.
Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6.
Mødested: Gudhjem Svømmehal, Gudhjemvej 74 A, 3760 Gudhjem
Turleder:
Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 7. maj kl. 13.00 Lynggårdsskoven – BETALING
Turen er i samarbejde med Klub Leonora, hvor vi først går en tur i skoven i den gode sags tjeneste, til fordel for Tuba Bornholm, som står for rådgivning af unge fra misbrugsfamilier. Efter turen bliver der serveret kaffe og kage. Alle er velkomne. Pris: kr. 75.00 pr. deltager. Tur: ca. 6 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6.
Mødested:
Lynggårdsskoven, Ølenevej 75, Pedersker, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Henning Madsen, 2925 5053

 Søndag d. 21. maj kl. 13.00 Forårs tur i Svartingedalen
Vi tager turen mod vandværket på Svalhøjvejen, hvor vi holder en kort pause. Vi går retur samme vej og gør holdt i stenbruddet, hvor vi nyder kaffen. Mon Anemonerne stadig står i blomst og kan vi være heldige at høre Nattergalen slå sine triller. Husk fodtøj til fugtigt underlag. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6.
Mødested: Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

 Søndag d. 4. juni kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Graneli og Smålyngsværket
Vi går rundt i den private park, med de mange Rhododendron buske som er blandt Bornholms største. Nyder roen og fuglesangen (måske hører vi også påfuglene) Historien om stedet er meget spændende. Derefter køres til Smålyngsværket, Ølenevej 47, Pedersker, 3720 Aakirkeby. Vi går en tur i dette enestående smukke stykke Bornholmske natur. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4.
Mødested: Graneli, Ølenevej 33, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00 Aftentur til Slau´s stene
Vi går fra Nylars Rundkirke mod Rønne ad cykelstien til vi når Slau´s stene. Her får vi lidt historie om tilblivelsen af stedet. Vi tager en anden vej retur til Nylars hvis vejret er godt. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested:
Nylars Rundkirke, Kirkevej 10 k, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 25. juni kl. 12.00 Sommerudflugt til Arboretet
Vi starter med at spise vores medbragte mad. Kl. 13.00 går vi en tur rundt i området. Vi passerer Svolmyr, Store Grankule, Røsegravfelt, Duedalsvandet og til sidst gennem stormfaldsområdet.
Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/4.
Mødested:
Arboretet, Segenvej 37, 3700 Rønne.
Turleder: Ole Hansen, 5695 2185