Dansk Vandrelaug er mere end at vandre

Vi glæder os over alle de ture, rejser, kurser og andre arrangementer, som vi kan deltage i som DVL-medlem. For de fleste medlemmer er fokus selvfølgelig det at vandre. Men DVL har flere ben at gå på og dermed er der flere grunde til at være medlem. Det skal det handle om her.

I DVL giver vi en hånd på mange måder - her på Gedser Odde. Foto Kirsten Pedersen

I DVL giver vi en hånd på mange måder - her på Gedser Odde. Foto Kirsten Pedersen

Af Marianne Caspersen, DVL Esbjerg og tidligere medlem af Styrelsen 

En af DVL’s værdier er, at vi skal bidrage til at gøre det lettere for medlemmerne at bruge naturen og opleve glæden ved det enkle friluftsliv.

Omsat til DVL’s strategi betyder det: 

  • At fremme interessen for aktivt friluftsliv.
  • At fremme en ansvarlig brug af naturen.
  • At fremme mulighederne for færden og ophold i naturen.

Og hvordan gør vi så det? 

Friluftsrådet 

Vi er medlem af Friluftsrådet. Det er en paraplyorganisation for 85 organisationer, der har det til fælles, at de arbejder med natur og friluftsliv. I Friluftsrådets bestyrelse sidder der p.t. et medlem af DVL. Endvidere har vi medlemmer siddende i de lokale friluftsråd, hvis opgaver eksempelvis er at:  

  • Skabe stier, ruter eller fritidsfaciliteter.
  • Undgå konflikter mellem brugere af naturområder.
  • Spille ind til kommunens naturforvaltning.
  • Lave fælles arrangementer mellem friluftsorganisationerne.

Stiudvalg 

Vi har i DVL et stiudvalg, der opretter, fører tilsyn med og markedsfører nye vandrestier. Som en særlig opgave er det ansvarligt for at finde, opmåle, godkende, certificere og publicere de såkaldte kvalitetsstier i Danmark. Kvalitetsstier skal levet op til ret strenge krav for at blive certificeret. 

Som noget nyt har Friluftsrådet støttet et projekt, der går ud på, hvordan man kan skabe flere og bedre stier og ruter på tværs af kommuner og regioner. Det kan være vandre-, cykel-, kajak- eller ridestier, men det kan også være ruter, der kobler de forskellige aktiviteter sammen. Også dette projekt er DVL en meget aktiv del af. 

Adgangsgruppen 

Vi har en adgangsgruppe, der dels giver rådgivning om og holder kurser i reglerne for adgang til naturen, dels følger lovgivningen på dette område tæt. 

Fremmer interessen 

DVL fremmer interessen for et aktivt friluftsliv på utallige måder, her er blot et par eksempler: 

På vores hjemmeside, dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/anbefaler, kan man finde beskrivelser og kort over stier og ruter, kvalitetsstier, kløverstier og nationalparker. Her deler vi også vores viden om bl.a. udstyr, forebyggelse af skader og om, hvordan man færdes i og passer på naturen. 

Vi deltager i diverse naturmøder, og vi har en Facebook-gruppe, der har medlemmer lige såvel som besøg af nysgerrige nye vandrere. 

To ben værd at gå efter 

For mig betyder det at være medlem af Dansk Vandrelaug ikke bare muligheden for at vandre sammen med andre – det er det ene ’ben’. Det andet ’ben’ er at være medlem af en forening, der helt naturligt arbejder for at fremme interessen for friluftsliv, og for at mulighederne for at færdes i naturen hele tiden bliver bedre. 

Derfor, skulle der komme en dag, hvor jeg – gud forbyde det – ikke længere kan vandre, vil jeg forsat være medlem af Dansk Vandrelaug.


Gå med ind i fællesskabet