DVL for 50 år siden – del 5

Den 18. maj fyldte Dansk Vandrelaug 90 år, derfor tager vi her endnu en tur tilbage i tiden og kigger på, hvad vi skrev om og havde fokus på for 50 år siden.

Den glade danske lejrgruppe. Foto DVL arkiv

Den glade danske lejrgruppe. Foto DVL arkiv

Nu om dage holder Dansk Vandrelaug sig væk fra den politiske scene, men sådan var det ikke i 1970. På vegne af styrelsen skrev daværende landsformand Bendt Larsen et forslag til minister for handel, håndværk, industri og søfart Knud Thomsen (KF) for at få gjort noget ved den tiltagende olieforurening af kysterne.

– I alle større havne må der snarest opføres tankanlæg til modtagelse af spildolie fra skibene, således at udtømning af spildolie på havet undgås. Rengøring og tømning af spildoliebeholdere må være obligatorisk for alle skibe, og udgifterne dertil kan f.eks. indregnes i havneafgiften, refererer landsformanden i medlemsbladet Fritidsliv.

I brevet gør han også opmærksom på, at Danmark ikke havde et officielt beredskab i tilfælde af en forureningskatastrofe på trods af en katastrofebevilling på 100.000 kr. til netop oliebekæmpelse.

Senere samme år fremsatte Knud Thomsen et forslag til skærpelse af en lov om olieforurening af havet. Loven blev vedtaget i 1971.

Miljøsvineri er desværre en gammel historie. Foto DVL arkiv
Miljøsvineri er desværre en gammel historie. Foto DVL arkiv

Tre uger på børneferielejr

For 50 år siden var DVL i langt højere grad også for børn. To voksne havde således 28 unger i alderen 10-15 år med på sommerlejr i tyske Lenste ved Østersøen.

I selskab med ca. 300 andre børn og en masse voksne var der uanede mængder af aktiviteter på programmet, lige fra fotografi og stoftryk til en håndboldturnering, som de danske piger i øvrigt vandt.

Helle Dråby, en af håndboldmestrene, beskriver, hvordan alle kiggede på de danske børn i starten, men efter at de begyndte at spørge: ”Wie heisst du?” (hvad hedder du) på deres formfuldendte tysk, gik det hele som en leg. Og de unge mennesker fik mange nye venner.

– Det er ikke overdrevet, når jeg fortæller, at jeg aldrig har hørt magen til krampegråd, da vi tidligt om morgenen d. 4. august atter skulle drage hjemad, skriver Steen Kaiser, der ledede turen sammen med Bente Paustian.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse

Og alle 30 kom hjem med rygsækken fyldt med gode minder for den beskedne sum af 548 kr. pr. person.

En video-billedbåndsmaskine

Til fordel for DVL’s byggefond blev der i september lanceret et lands- og fødselsdagslotteri. Der var 121 flotte gevinster i spil, hvor førstepræmien var en Philips video-billedbåndsmaskine inklusive tv-apparat til en værdi af 10.930 kr.

– Tænk at kunne gemme alle tv-udsendelser, man synes om, og vise dem ved senere lejlighed, lød den lokkende tekst.

Mon ikke lodsedlerne af 1 kr. stykket gik som varmt brød, for værdien af det sikkert meget store apparat svarer i nuværende priser til ca. 83.000 kr. (!!!) ifølge Danmarks Statistik.

Glumsø Vandrerhjem nedlagt

I 1970 måtte vandrelauget afhænde et af sine seks tilbageværende vandrerhjem – det i Glumsø efter 39 års tro tjeneste.

Glumsø Vandrerhjem. Foto DVL arkiv
Glumsø Vandrerhjem. Foto DVL arkiv

– Den tid er forbi, hvor man kan opretholde et vandrerhjem alene på hyggen – der må mere til. Der skal komme vandrere og vandrere i dag vil have komfort og familierum, forklarer Bendt Larsen.

Det ville have været en bekostelig affære at modernisere vandrerhjemmet, og det var lånemarkedet ikke til, samtidig med at tilskud fra Friluftsrådet var reduceret.

Ni år senere valgte DVL at afhænde det sidste af i alt otte vandrerhjem, Blokhus. Dermed endte en æra, der begyndte midt i 30’erne med købet af Storedalsmølle i Aalborg.