DVL-medlem valgt ind i nationalparkråd

Ruth Pedersen fra Nordsjælland Afdeling sidder med ved bordet, når bestyrelsen bag Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal rådføre sig. Hun vil bl.a. kæmpe for den rene naturoplevelse.

En dansk skovsti er som skabt til at gå ud på egen hånd. Foto Pixabay.

En skovsti. Foto Pixabay.

Ruth er en af de 22, der har fået plads i det nye nationalparkråd, som 81 foreninger har indstillet kandidater til. Og hun ser meget gerne, at vi fra DVL blander os i debatter om udviklingen af den danske natur.

– I Nordsjælland er der rigtig mange ture, da alle de storkøbenhavnske afdelinger deler de lokales begejstring for natur, historie og kultur og arrangerer mange vandringer med stor tilslutning.

– Vi er nogle af de “stille” brugere af naturen forstået på den måde, at vi efterlader naturen, som vi betrådte den og på vores vej hverken forstyrrer flora, fauna eller de andre mennesker, der måtte være ude for at nyde vores dejlige land.

– Jeg håber at kunne medvirke til, at der trods den store interesse for udvikling af oplevelses-og aktivitetsmiljøer ude i naturen stadig vil være “ren” natur at finde, siger Ruth Pedersen til dvl.wp.stage.ng.peytz.dk.

DVL-forslag modtages med kyshånd

Bestyrelsen vil bruge rådet i sager af større betydning og i principielle spørgsmål. Rådet skal også medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring. Og Ruth er indstillet på at være DVL’s bannerfører i rådet.

– Jeg er meget indstillet på at modtage input fra andre i DVL og vil bl.a. drøfte eventuelle forslag fra DVL til den nationalparkplan, som Nationalparkbestyrelsen samler ideer til frem til 1.april 2019, siger hun.

Stort lokalt engagement

Medlemmerne af rådet er valgt ind for en fireårig periode. Og Nationalparkrådet er sat sammen af kandidater med, som det hedder, en særlig viden og stor lokal opbakning bag sig.

– Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement.

– Det har været svært at vælge blandt de mange ansøgere, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland på nationalparkkongernesnordsjaelland.dk.