DVL Silkeborg viser vejen for andre, som vil starte nye afdelinger 

Vandrelaugets 21. afdeling, DVL Silkeborg, har nu eksisteret i et år, og stiftergruppen deler sine mange erfaringer med at få en ny afdeling godt i gang. 

Over 30 deltog i DVL Silkeborgs første officielle vandretur. Foto Toni Schack

Over 30 deltog i DVL Silkeborgs første officielle vandretur. Foto Toni Schack

Tekst af Toni Schack, Alice Kjærgaard og Aage Nicolaisen 

Vi håber, at vores opstart kan inspirere til flere nye afdelinger rundt i hele landet. For der ser ud til at være grundlag for en ny afdeling flere steder. Selv om de eksisterende afdelinger dækker områderne med ture, er det ikke det samme som at have en afdeling i den by, man bor i. 

Vi har været heldige med at ramme det rigtige tidspunkt her lige efter coronaen, hvor mange har fået øjnene op for det spændende i at være ude i naturen. Men vi tror på, at det ikke er det eneste der har gjort, at vi er kommet godt i gang. Via vores sammenhold og visioner har vi forsøgt at gøre vores afdeling særlig attraktiv at være medlem af. Vi meldte tidligt ud, at vi ville lave en tur hver weekend året rundt, og vi føler os sikre på, at det har haft en afgørende indflydelse på vores succes. Samtidig hermed har turlederne bidraget med en lang række spændende ture primært i vores smukke nærområde.

Mød DVL Silkeborg her

Mange helt nye medlemmer 

Det er lykkedes os at gå fra 26 medlemmer ved den stiftende generalforsamling i maj sidste år til i skrivende stund 132 medlemmer 12 måneder senere. Og halvdelen af de nye medlemmer har ikke været medlem af DVL tidligere. Dette er et vægtigt argument for at oprette nye afdelinger. 

DVL Silkeborg startede reelt i november 2020, da Mette Frederiksen lukkede landet ned i den anden bølge af corona. Her måtte vi kun være 10 på tur. Vi havde i forvejen en sms-kæde, som vi brugte i forbindelse med samkørsel til DVL Viborgs ture. Vi var 3 turledere fra det lokale Silkeborg-område, som på skift lavede en søndagstur. De blev udelukkende annonceret på sms-kæden, hvilket betød at der kun deltog medlemmer fra Silkeborg. Dette skabte et sammenhold mellem deltagerne, og hen på foråret var sms-kæden vokset til godt 20 medlemmer og typisk 8-10 deltagere med på turene. 

Den 1. marts 2021 begyndte regeringen at genåbne landet, så vi måtte være 25 deltagere på turene. Og da vi følte, at vi havde tilstrækkeligt grundlag i form af medlemmer og turledere, var vi 3 mand som gik sammen om at holde et stiftermøde den 3. marts – Toni Schack, Alice Kjærgaard og Aage Nicolaisen. Dagen efter blev der sendt en pressemeddelelse til Kultorvet og til naboafdelingerne. 

Tæt samarbejde med Viborg 

De næste par måneder blev vore ture annonceret på Viborgs hjemmeside, og vi sikrede, at der var et tilbud til medlemmerne hver søndag – enten selv eller sammen med Viborg. Flere tilbød sig som turledere, og ret hurtigt var vi 9 til at gå forrest. Vi afholdt turledermøde, hvor vi fik lavet et program, hvor samtlige turledere havde en tur, og samtidig blev 4 af turlederne tilmeldt et turlederkursus i august. 

På den administrative front fik vi udarbejdet vedtægter, og vi gik sammen med Kultorvet i gang med at få indkaldt til den stiftende generalforsamling, som blev afholdt den 25. maj. Samtidig ændrede DVL holdning omkring stemmereglerne til generalforsamlingen, da der ikke længere var behov for at stemme, om vi skulle starte en afdeling eller ej – vi var jo i fuld gang. De medlemmer, der skrev under på en overflytning til den nye afdeling, fik stemmeret på den stiftende generalforsamling. 

Samtidig gik vi sammen med Kultorvet i gang med at få hjemmesiden op at stå, således at den var klar et par dage efter generalforsamlingen, og derefter kunne vi annoncere ture på vores egen hjemmeside. 

Klare mål for medlemmer 

Bestyrelsen satte fra starten det mål, at DVL Silkeborg skulle være en blandingsforening af folk i og udenfor arbejdsmarkedet. Derfor besluttede den at programsætte en vandretur hver weekend og ikke at lave hverdagsture i dagtimerne, men blot nøjes med aftenture i sommerhalvåret, så folk i arbejde også havde mulighed for at deltage. 

Samtidig har vi bevidst sørget for at holde et rask tempo på turene og også nævne dette i vores markedsføring. Vi har holdt fast i, at turene skal være på 12-18 km og enkelte længere. Vi tror, at disse ting har medvirket til, at vi efter et år har en gennemsnitsalder på 65 år, hvilket vi satser på at kunne bibeholde de kommende år. 

Strategien har også været at give vore medlemmer mulighed for at få nogle udfordringer. Vi har bl.a. været på kanotur på Gudenåen i august sidste år, og i marts havde vi en ”sort” tur op og ned ad bakkerne nær Himmelbjerget med hele 33 deltagere. Vi har også en sheltertur på Harrild Hede på programmet i juni for at prøve noget nyt. 

Grill-, shelter- og bæverture 

Sammenholdet i afdelingen er også bevidst forsøgt styrket med en række forskellige tiltag: Vi havde en gåtur med efterfølgende grill-arrangement i juli, en juletur med æbleskiver og gløgg og nytårskur med vandretur, kransekage og champagne. I juni tager vi en weekend på vandrerhjem i Kolding med ture fredag, lørdag og søndag, og i starten af august er vi 13, som tager til Luxembourg på vandreferie. Turen er fuldtegnet, og for at understrege sammenholdet er 11 af deltagerne fra DVL Silkeborg. 

Der har også været noget for de naturinteresserede. Vi var på bævertur i Klosterheden i november for at se på dæmninger, bæverhytter og fældede træer. I januar havde vi en vellykket natugletur i svagt måneskin, hvor vi faktisk hørte natuglen tude. Og når vi skal på sheltertur, er der også indlagt en tur ud for at høre natravnen. 

Vi regnede med, at vi skulle være en lille hyggeafdeling med omkring 20 deltagere på turene. Men folk strømmer til, så nu er vi ofte mere end 30 på en ganske almindelig tur. Det er dejligt at opleve, at vore medlemmer påskønner vore ture og en enkelt gang for nylig nåede vi op over 40 deltagere.

Vokseværk alle vegne 

For at håndtere den store medlemstilgang valgte vi at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 ved den nyligt afholdte generalforsamling, så vi nu har flere kompetencer i bestyrelsen. Kassererposten lå hos formanden det første år, men nu har vi fået en fuldgyldig kasserer. Hjemmesiden ligger i trygge hænder, og vi får fået to nye medlemmer, som styrker os på markedsføringssiden. Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er faldet. Og en række opgaver, som det første år lå hos formanden, er blevet uddelegeret, så foreningen ikke længere er så sårbar. 

Det første år som ny afdeling har været spændende, udfordrende og givet en masse erfaring, som vi gerne deler ud af. Vi fik også i startfasen god hjælp fra naboafdelinger og Kultorvet. Så hvis der sidder friske vandrere, som har lyst til at oprette en ny afdeling, er man naturligvis meget velkommen til at kontakte os i Silkeborg.

Få overblik over DVL Silkeborgs kommende ture