Sundhedsstyrelsen: Færre risici for raske og rørige ældre

Med den nyeste viden om Covid-19-patienterne har Sundhedsstyrelsen præciseret, hvem der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Og der er godt nyt for de ’raske og rørige’ ældre.

Roskilde Fjord. Foto Bente Michelsen - en af DVL's mange raske og rørige medlemmer

Roskilde Fjord. Foto Bente Michelsen.

Rigtig mange ældre har set sig i en særlige risikogruppe i forbindelse med coronavirus alene på grund af alder og derfor isoleret sig selv, selvom de egentlig er raske og rørige.

– Men det er hverken godt eller nødvendigt at isolere sig på længere sigt, og derfor kommer vi med nye anbefalinger til, hvordan man stadig kan leve sit liv, selvom man har en sygdom eller tilstand, der giver en øget risiko, udtaler centerchef i Sundhedsstyrelsen, Camilla Rathcke, i en pressemeddelelse.

Rørigheden er væsentlig

Sundhedsstyrelsen understreger samtidig, at det særligt er ældre med kroniske sygdomme, som har risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19.

– Vi kan se, at personer med høj alder har en øget risiko. Men det er vigtigt, at alder også ses i sammenhæng med, om man også har andre kroniske sygdomme, hvor rask og rørig man i øvrigt er, og om man kan klare sig selv i eget hjem, siger centerchefen.

Fysisk aktiv fx ved at gå ture

Sundhedsstyrelsen understreger, at decideret hjemmeisolation kun er nødvendig for dem, der er defineret som værende i en helt særlig risikogruppe. I en 48 sider lang rapport konkluderer Sundhedsstyrelsen angående ’personer med høj alder’:

– Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder. Den enkelte ældres risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 afhænger i væsentlig grad af, hvor rask, frisk og rørig man er, om ens funktionsniveau er godt og af ens fysiske formåen og aktivitet, fx om man går ture, cykler eller tilsvarende.

– Det betyder også noget, om man vanligvis kan klare sig i eget hjem. Dette skal vurderes og vægtes med højere værdi end den faktiske alder. Og risikoen med alderen stiger formentlig mere ved forekomsten og eventuel forværringen af kronisk sygdom end af stigningen i alder i sig selv.

– Eksempelvis er en rask 75-årig uden kronisk sygdom i mindre risiko for et alvorligt forløb end en 62-årig med hjertekarsygdom og diabetes. Ligesom en fysisk aktiv 79-årig, der vanligvis klarer sig selv, må forventes at være i mindre risiko for et alvorlig sygdomsforløb end en 74-årig med lungesygdom og begrænset fysisk formåen, konkluderer Sundhedsstyrelsen blandt andet.

I tvivl – spørg din læge

Hvis man derimod er over 70 år, og særligt over 80 år, og samtidig ikke er rask og rørig, eller man er over 65 år og har en eller flere kroniske sygdomme, så er der øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19.

Samme alvorlige risici har man som svært overvægtig med BMI over 35, eller BMI over 30 og samtidig en kronisk sygdom.

I rapporten understreges det, at hvis du er i tvivl, om du tilhører en særlig risikogruppe eller du hører til i ‘raske og rørige’-gruppen, kan du kontakte egen læge.

Af Camilla Dam


Foreløbig anbefaler DVL alene- og familieture – gå denne vej

Tilmeldingsture bliver DVL’s vej til genåbning