Topture – intern

Denne side er til intern brug for afdelinger og turledere

Ejer Bavnehøj monument. Foto: Lis Nielsen

Fra januar til december 2020 gennemfører DVL vandreprojektet ”På toppen – med Dansk Vandrelaug”, hvor danskerne kommer ud at gå på vandrestier og oplever lokale toppunkter med vidunderlige udsigter over hele landet krydret med fortællinger om toppenes historier og tilblivelse.

Formålet med arrangementet er at udbrede kendskabet til vandring som sundhedsfremmende fritidsaktivitet, at vise vigtigheden i at have gode korte såvel som længere vandrestier i lokalområdet, at styrke fællesskabet afdelingerne og medlemmerne imellem samt bringe endnu flere danskere ud i vor smukke natur.

For turledere

Før turen

Topture skal gå til såvel naturlige som menneskeskabte højdepunkter i landskabet. Turene kan foregå i Danmark på land og i by, i national- og naturparker, agerlandet eller i uberørt natur.

For at imødekomme alle interesserede deltageres behov, bør der være vandreture af varierende længde, hastighed og krav til kondition, sådan at alle kan finde ture at deltage i.

Topturene er underlagt de samme regler som alle andre turannoncer med hensyn til div information samt max. 40 ord i turteksten.

Højden på turens højeste top skal skrives sidst i turens overskrift. Top-turen markeres med underkategorien ”Topture” i Turdatabasen.

Hvis der passeres flere toppe på den samme tur, er det KUN højden på den højeste, som skal stå i overskriften.

Topture skal være i Turdatabasen mindst 14 dage før de afvikles – dermed er der mulighed for at lave ”Her og nu ture” som ikke nåede at komme med i bladet.
Kun ture der er indtastet i Turdatabasen kan tælle med i topkonkurrencen.

På siden sdfekort.dk er det muligt at finde højden (meter over havet) på alle danske naturskabte lokaliteter.

På turen

Husk at fortælle deltagerne om Topkonkurrencen.

Gæster deltager gratis på Top-ture i perioden 1/7 – 31/12 2020.

Efter turen

Husk at sørge for, at turen indrapporteres som beskrevet nedenfor.

Afdelingerne kompenseres for manglende gæstebetaling i henhold til antallet af gæster indrapporteret af turlederne efter turen.

Topture – indberetning og statistik.

Der er åbnet denne hjemmeside, hvor turlederne bedes indberette Topturene.

Turledere kan deltage i konkurrencerne om at blive topvandrere på lige fod med alle andre deltagere.

For afdelingerne

Ved deltagelse i Topmøder skal afdelingen lave sine egne Topture til Topmødet og skrive den ind i Turdatabasen, evt med topmødets tekst placeret i det lange felt. Topgruppen opretter selve Topmødet i turdatabasen.

Afdelingen skal sørge for at deltagelse i Topturene bliver indberettet løbende.

Tilskudsmuligheder

Det er muligt at ansøge DVL om små såvel som større tilskud til topture til: 2-generationsture og naturuvante +45.  Ansøgninger sendes via afdelingen til Lis Nielsen (mail@lisnielsen.dk mærket Toptur-tilskud). Der kommer svar på ansøgningen i løbet af 1 uge. Top-ture Rejse- og udlægsafregning

Det er muligt for afdelingerne at få et tilskud på max. 2.000 kr til lokal PR. Henvendelse til Lis Nielsen.

Topmødekalender

START Ejer Bavnehøj den 19. januar

Hammerknuden den 8. maj AFLYST

Hedeland ved Roskilde den 13. juni AFLYST

Kongskilde ved Sorø den 14. juni AFLYST

Himmelbjerget den 29. august AFLYST

Skamlingsbanken den 30. august AFLYST

Høje Sandbjerg ved Birkerød den 20. september AFLYST

Bovbjerg Fyr den 4. oktober AFLYST

SLUT. Hersted Høje ved Albertslund den 5. december AFLYST

Udsendt information 

Anden information og links


Støttet af