Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget består af følgende medlemmer:

Medlemmer:
Rasmus Skytte
Marianne Honoré
Alex Toksvig
Nanna Flor Clausen
Mie Svidt

Møde nr. 2 – 12. januar 2023

Deltagere: Rasmus Skytte, Alex Toksvig, Nanna Floor, Mie Svidt
Afbud: Marianne Honoré

Ture
Rasmus ønskede at høre status på foreningens ture. Nanna oplyste, at der havde været pæne
deltagerantal ved årets første ture, mellem 49-52 pr. tur. En enkelt havde haft 25 deltagere.
Rasmus finder, at nogle ture ligner hinanden for meget og foreslog derfor, at turlederne danner
teams, så ingen kommer til at stå alene med en tur samt at man som turleder har en back-up til
sin tur. Desuden kan man få afstemt de ture, man har i støbeskeen, så de ikke ligner hinanden for
meget.
Det er vanskeligt at planlægge så langt frem, som det kræves med kun 2 planlægningsmøder om
året. Ved at danne turleder teams, vil nye/kommende turledere også kunne hægte sig på som føl.
Rasmus skriver et oplæg til nyhedsbrevet herom. Nyhedsbrevet vil også blive lagt på
hjemmesiden.
Se også afsnittet med Kurser.
Rasmus har været i kontakt med Østfyns Museum i Nyborg vedr. Historisk vandring. Han har,
sammen med Niels Staal Jensen, aftalt et møde med Østfyns Museum, hvor de skal høre om en
historisk vandring kan komme på tale for DVL Fyn.
Alex foreslog en tur med indlagt grillmad og hyggeligt samvær ved Lærkedal i august/september.
Turen vil komme i programmet.

Turledere
Nanna foreslog en udvidelse af planlægningsmødet, den 12. april, så vi starter kl. 17. Formålet er
at få diskuteret de forslåede turleder teams samt om vi kan afkorte planlægningsperioderne, så
året opdeles i 3 x 4 måneder eller 4 x 3 måneder. Dette vil gøre det lettere at planlægge for den
enkelte turleder. Udvalget enedes om at udvide mødet den 12.04. med to timer så det starter kl.
17:00 og foreningen er vært ved en bid brød.
Information om mødeudvidelsen lægges på hjemmesiden (og meddeles, hvor det er muligt).

Kurser
Der vil blive arrangeret et internt kursus i ”Outdoor Active” den 9. marts 2023 kl. 10-14. Formålet
er at få flere til at bruge appen. Dette kan også understøtte team-dannelsen, så andre kan
overtage en tur, der er lagt i Outdoor Active, hvis turlederen for forfald. Vi vil gennemgå appen,
forsøge at lægge en rute og dernæst følge den på en kort tur. Der vil være let forplejning.
Sted: Kultur- og aktivitetshuset Bolbro, Stadionvej 50, 5200 Odense.
Holde øje med pop-up ture på hjemmesiden!

Socialt samvær
Vi arrangerer fællesspisning på Storms Pakhus, den 27. marts kl. 18.00. Denne gang vil vi
reservere bord til 30 personer.
Hold øje med pop-up ture på hjemmesiden!

Kommunikation
Mie har overtaget opgaven med at få nye medlemmer på Google-mail-listen. Teksten på
hjemmesiden om hvordan man kommer på, vil blive opdateret. Hvis et medlem har svært ved at
følge instruksen på hjemmesiden, kan man skrive til miesvidt@gmail.com.

Næste møde
28. august 2023 kl. 18:00 hos Nanna.

 

Referat af møde i aktivitetsudvalget DVL Fyn  14.08.2019

Referat fra aktivitetsudvalgets møde d. 28/10 2019