Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020

Formand: Kirsten Lindbæk Knudsen

tlf:6169 2549. mail:lindbaek@stofanet.dk

Næstformand Annette Leth

tlf. 2784 8327. mail:aleth1007@gmail.com 

    Kasserer Eva Jakobsen

tlf. 3036 3975. mail: evajakobsen51@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem Bodil Kyed

tlf.2860 9121. mail:bodilkyed50@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Erik Bach

tlf. 2012 3212. mail:ebbach@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Iris Francek

tlf. 2249 7328.mail:iris.francek@gmail.com

Suppleant Anne Marie Larsen

tlf. 29256058 mail: os2larsen@hotmail.com

 

 

  Per S Mathiassen   Suppleant  Per Skadhauge Mathiassen

tlf.61665342. Mail:persm@stofanet.dk 

 

Øvrige

Revisor Ingrid Ree
Revisor suppleant Knud Jensen
Web-master Iris Francek,
mail: iris.francek@gmail.com