General-forsamling

2023

Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2023 finder sted
torsdag den 23 marts 2023 kl 19  i Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19, 2450 København SV

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Orientering fra kredsene.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg:
  a) afdelingsformand
  b) øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  c) revisorer og suppleanter
  d) landsmødedeltagere, se landsforeningens love
 8. Evt.

TILMELDING:

Generalforsamling 23

Navn
Medlemsnummer
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

∼ ∼ ∼      ∼ ∼ ∼

2022

Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2022 fandt sted
mandag den 21. marts 2022 kl 19  i Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19, 2450 København SV

2022 Generalforsamling referat

∼ ∼ ∼      ∼ ∼ ∼ 

 

 

 

 

 

TEST side