Langt højere bjerge

Diskussionen om, hvilket punkt i Danmark der er det højeste, har eksisteret i mange år. Men hvad der er mere interessant er de mange gode historier, de danske bjerge gemmer på. Dem dykker vi ned i her.

Stevns Klint med kirken. Foto Bente Michelsen

Stevns Klint med kirken. Foto Bente Michelsen

I eventyret om Elverhøj af H.C. Andersen finder vi denne skønne ordveksling, mellem troldegubben fra Dovre og de uartige troldeunger:

“Er det en høj?” …  Det kalder vi oppe i Norge et hul!”
“Gutter!” sagde den gamle. “Hul går indad, høj går opad! Har I ikke øjne i hovedet!”

Danmark er nu ikke så fladt som man gerne vil gøre det til. Diskussionen om, hvilket punkt der er det højeste har raset i årevis, men hvis man giver de danske bjerge ørenlyd, kan de fortælle gode historier. Det er dem vi skal høre et par stykker af.

Danmarks højeste punkt

Vi begynder med Møllehøj (170,86 m), som er Danmarks højeste punkt målt på alle parametre. Den ligger i Ejer Bjerge ved Skanderborg. Der var i gammel tid en ottekantet mølle på toppen bygget i hollandsk stil med løgformet hat og et vingefang på 18 meter. Den brændte i 1917 og efterlod sig kun en møllesten som minde. Går man derop, kan man få følgeskab af en flok nysgerrige jerseykøer, der leverer Danmarks eneste højfjeldssmør. Til den ene side er en pragtfuld udsigt, til den anden kan man se ind i kostalden.

Området omfatter andre navnkundige tinder som Ejer Bavnehøj (170,35 m) og Yding Skovhøj (170,77 m). Det blev navngivet i 2011 under stor festivitas og sognepræst Benedikte Baggesgaard forestod navngivningen. Hun kunne ikke “døbe” bjergene, for det ville være i strid med kirkens regler, så naturen trådte til i stedet for. Dagen var solrig og himlen skyfri, men i de få minutter Baggesgaard holdt sin tale faldt en stille, blid regn. I talen sagde hun bl.a.: “Hvem bærer Ejer Bjerge til dåb? Ja det gør naturligvis Mor Danmark.”

Vil du med på toppen? – Find vej her

Kendisbjerget i Søhøjlandet

300 meter fra Møllehøj ligger Møgelhøj (169,4 m), også kendt som rødnissernes hjem. Man kan overnatte deroppe, og da man gravede ud til en hytte, fandt man en 4000 år gammel gravhøj bygget af løse sten. Det siges, at den indeholdt en skat, som man kun kunne få fat i ved at grave i fuldstændig stilhed. Mænd fra landsbyen Elling gjorde forsøget, men under arbejdet kom en sladrekælling forbi, og skatten forsvandt for evigt. Det er også her heksen Ma Ram holdt til. Hun blev tilkaldt af indbyggerne i Ejer, fordi rødnisserne blev ved med at rive den kirke ned, som de var ved at bygge. Ma Ram fik to hvide okser til at vise det sted, hvor kirken skulle bygges, og det er der hvor Ovsted Kirke ligger den dag i dag.

Jeg foretog til denne artikel en gennemført uvidenskabelig undersøgelse blandt venner og bekendte, der afslørede at Himmelbjerget (147,3 m) stadig af nogen fejlagtigt betragtes som Danmarks højeste punkt. Årsagen er nok at navnet har en vis kendiseffekt udødeliggjort af digtere. Men faktisk har det i sin tid været hele Europas højeste bjerg, hvilket skyldtes en trykfejl. I 1843 udkom bogen Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende af J.C. Schytte. Han citerer en vis Jonge for at sætte Himmelbjergets højde til 3000 Favne (5649 m), hvilket er højere end Mont Blanc, som Schytte så selv placerer i Schweiz.

Lidt har også ret

Fra de største til den mindste. På Saltholm ligger Harehøj (3 m) og selv om det ikke er meget, så har den en vigtig funktion. Den blev anlagt i 1827 for at harer havde et tilflugtssted i tilfælde af forhøjet vandstand. Den ligger i et område, der er fredet i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli. Navnet Saltholm kan i øvrigt spores helt tilbage til år 1230, hvor det optræder i kong Valdemars jordebog, i forbindelse med at kongen overdrager øen til roskildebispen Niels Stigsen.

En geologisk perle

Stevns Klint (28 m) syd for København er en geologisk perle, der bærer vidnesbyrd om meteorkatastrofen der for 65 millioner år siden udslettede halvdelen af alle dyre- og plantearter. Der er en vrimmel af fossiler og stedet er på UNESCO’s verdensarvsliste. Dybt under klinten ligger Stevnsfortet fra 1952-1954 bygget som konsekvens af den kolde krig. Dets hovedopgave var at holde øje med Østersø-trafikken, bemandet med 168 mand med forsyninger til tre måneder samt 4 kanoner. Senere blev det varslingsstation for NATO, men fortet blev nedlagt ved den kolde krigs afslutning og er i dag museum.

Krølle Bølles hjem

Vi slutter på Bornholm. Vi skal til Langebjerg (76 m), for det er her Krølle Bølle bor. Ludvig Mahler skabte den søde og frække trold under 2. Verdenskrig for at more sin søn, og den er i dag elsket af børn over hele landet og et litterært vartegn for Bornholm. Krølle Bølle bor med sin familie på Langebjerg, som åbner sig ved midnat, hvor alle troldene myldrer ud. Bortset fra det er der en fantastisk fauna i de små gamle vandfyldte stenbrud, der er grobund for spændende planter som hylde-gøgeurt og mistelten.

Vil du vide mere? Så anbefaler jeg Roger Pihls “Danmarks bjerge”. Der er de med allesammen fra det laveste til det højeste. Og lur mig om turlederne ikke også har gode historier i ærmet, når de i løbet af året arrangerer topture i hele landet.

Af Susse Kristiansen

Kilder: Danmarks bjerge, andersenstories.com