Medlemskab skaber fællesskab

Med et medlemskab i DVL bliver du en del af fællesskabet. Med dit kontingent bidrager du samtidig til stiarbejdet i hele Danmark, ansvarlig brug af naturen og interessen for et aktivt og sundt friluftsliv samt friluftsprægede ture. Og ...

Vandrere langs Lovns Strand. Foto Vagn Olsen

Vandrere langs Lovns Strand. Foto Vagn Olsen

… Dansk Vandrelaug er mangfoldigt, idet vi beskæftiger os med mange ting udover vandreturene og vandreferierne, som arrangeres af afdelingerne. Og det er dit kontingent også med til at støtte.  

I stiudvalget arbejder vi f.eks. med løbende at vedligeholde Fjernvandrevej E6 fra Korsør til Kastrup og Nordsjællandsruten fra Roskilde til Helsingør. En håndfuld frivillige er hvert år ude at kontrollere og udskifte pæle og skilte.  

Kvalitet til mindste detalje  

Derudover arbejder en del frivillige med at finde og certificere kvalitetsstierne, som er de bedste stier i Danmark. Det arbejde er omfattende, idet der er mange ting, der kontrolleres, før en sti kan blive certificeret som kvalitetssti.

F.eks. opmåles underlaget, da en kvalitetssti ikke må bestå af mere end 20 % asfalt. Og den skal have mindst 35 % naturlig sti. Derudover registreres udsigtspunkter, attraktive naturlandskaber og landskabsændringer. Og disse skal der være et vist antal af pr. kilometer, før en certificering kan komme på tale.  

Kalkkaminoen er for nylig blevet certificeret som kvalitetssti af Erik og Ove fra DVL Viborg. De to har over flere omgange været ude og kontrollere stien og sende deres opmålinger til formanden i stiudvalget, som i sidste ende godkender det hele. I skrivende stund er der certificeret 40 stier, der kan ses på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/kvalitetssti. Vi kan se, at disse stier bliver mere og mere populære.  

Derudover deltager vi i arbejdet omkring Hærvejens vedligeholdelse og udvikling. 

Kvalitet i bredden 

Medieudvalget arbejder bl.a. med at udgive VandreLiv seks gange om året, vedligeholde og udvikle vores hjemmesider, arrangere den årlige Vandrernes Dag, afholde den årlige fotokonkurrence, styre DVL’s facebook-gruppe, være aktiv på DVL’s facebook-side, være aktiv på Twitter og deltage i relevante messer med markedsføring af DVL. Det er et omfattende arbejde, hvor rigtig mange frivillige bidrager.  

DVL er en af de mest aktive foreninger i Friluftsrådet. Vi deltager i de lokale friluftsråd med frivillige fra afdelingerne. Nogle er medlemmer, nogle er i de lokale bestyrelser. Vi skriver i en anden artikel i dette blad om arbejdet. Ellers kan du læse mere på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/friluftsrådet 

Derudover er der flere udvalg og arbejdsgrupper, der arbejder med forhold, der understøtter DVL’s dagligdag og aktiviteter. Der kan f.eks. nævnes økonomiudvalget, vedtægtstudvalget, adgangsgruppen og rejsegruppen.  

Du kan læse mere om alle disse udvalg og grupper på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/udvalg. Og du kan læse vores mange artikler om arbejdet ”bag tæppet” på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/det-gør-dvl-også 

Mangfoldigheden breder sig   

En af de større opgaver på det seneste har været at deltage i projektet Fremtidens Rekreative Netværk, som Friluftsrådet har støttet med 5 mio. kr. Vi er i gang med at teste knudepunktsidéen i 5 kommuners områder: Vejle, Billund, Næstved, Vordingborg og Bornholm.

På cykelområdet er der opsat skilte i mindre områder, hvor der afprøves forskellige skiltetyper. På vandreområdet vil vi i begyndelsen af 2022 gå i gang med tilsvarende knudepunktsafmærkninger og afprøvning af disse. Du kan læse mere om projektet på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/knudepunkter 

Kursusudvalget arbejder løbende med at udvikle og tilbyde interessekurser for medlemmerne samt kompetencegivende kurser for de frivillige, f.eks. turlederkurser. Du kan se alle kurserne i VandreLiv og på dvl.wp.stage.ng.peytz.dk/kurser 

Du er med til at støtte alt dette med dit kontingent og dit medlemskab. Og vi håber, det giver mening for dig at vide, hvordan dit kontingent bidrager til meget mere end vandreture.

Af VandreLiv-redaktionen


Læs mere her om, hvad vi nåede i 2021

Læs mere om vores fællesskab