Ny planetsti i Høng Skov

Den 2. september 2022 indviede vi en ny planetsti i Høng Skov. Her kan vi lære mere om planeterne, mens vi går omkring dem i størrelsesforholdet 1:1 milliard. 

Henning Vingborg åbner planetstien. Foto privat

Henning Vingborg åbner planetstien. Foto privat

Af Henning Vingborg, DVL Vestsjælland  

Det hele startede med, at jeg den 20. marts 2019 havde en fuldmånetur for Dansk Vandrelaug. Jeg havde lagt en bold på 2,5 cm i diameter i den ene lomme og en på 9 cm i den anden. Det svarer til størrelsesforholdet mellem jorden og månen. Jeg havde også medbragt en snor på 2,78 meter for at illustrere afstanden mellem jorden og månen. Jeg ville gerne have haft solen med, men den skulle så have været 10 meter i diameter. 

Det præsenterede jeg for deltagerne, hvorefter en af dem fortalte, at man i Lemvig har en planetsti. Og jeg tænkte straks: ”Det må vi også have i Høng”.  

En plan og en udfordring  

Så gik arbejdet i gang med at finde ud af, hvordan solen og planeterne skulle laves og finde firmaer, som kunne producere dem. Og der blev søgt tilladelse til opsætningen. En anden stor udfordring var at skaffe penge til projektet, som i alt har kostet 377.000 kr. Det er lykkedes med stor støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje, Trelleborg Fonden, Brand af 1848 Fond og Kalundborg Kommune.  

I størrelsesforholdet 1:1 milliard er solen 139 cm i diameter, imens jorden er 1,3 cm. Pluto, som er mindre end vores måne, er kun 0,24 cm. Solen er fremstillet i Kina af rød granit. Planeterne er halvrunde kugler af rustfrit stål, som er skruet fast på en kobberplade med indgraverede navne og oplysninger om de enkelte planeter.   

Solen og planeterne er opstillet på granitblokke, hvor der er indsat QR-koder, som man kan scanne med sin telefon og få yderligere oplysninger. De små film bag QR-koderne er lavet af eleverne på Høng Gymnasium og HF. 

Store forhold  

Afstanden mellem solen og planeterne er i størrelsesforholdet 1:10 milliarder. Dermed er der kun 15 meter mellem solen og jorden, imens afstanden fra solen til Pluto er 589 meter. I forhold til solen og planeternes størrelse skulle afstanden være 10 gange større. Men fordelen ved at lave afstanden mindre er, at alle kan gå hele turen fra Solen til Pluto. Man kan også langt bedre holde koncentrationen omkring størrelsesforholdet mellem solen og planeterne, når man ikke skal gå så langt for at nå hele vejen ud til Pluto. Skole- og gymnasieelever vil også i langt større udstrækning kunne bruge planetstien i undervisningen.   

For at sætte det hele lidt i perspektiv står der på oplysningstavler ved Solen og Pluto om den nærmeste stjerne Proxima Centauri, som ’kun’ er 4,2 lysår væk, at afstanden til den ville være 3.970 km i samme afstandsforhold. 

Planetstien er lavet i et samarbejde mellem Kløverstigruppen i Høng, Høng Gymnasium og HF, Høng Skole og Høng Efterskole. Dansk Vandrelaugs Vestsjælland Afdeling er med i Kløverstigruppen og har stået for projektet og lavet den største del af arbejdet.


Redaktionen: Udover planetstierne i Høng og Lemvig findes der rigtig mange andre. Find fx en liste på alleud.dk/planetsti