Beretninger og regnskab

Landsmøde 2015, fotograf Erik Olsen

Til landsmødet i november udarbejdes der hvert år en skriftlig beretning fra Styrelsen, der sætter fokus på Styrelsens arbejde siden sidste landsmøde, samt beretninger fra Dansk Vandrelaugs faste udvalg og diverse ad hoc arbejdsgrupper.
I en række eksterne arbejdsgrupper/projekter har Dansk Vandrelaug også repræsentanter siddende, og  deres arbejde i den forgange periode omtales ligeledes i den årlige beretning fra Styrelsen.

Her finder du Styrelsens seneste beretning, der blev godkendt på landsmødet den 9. november 2019.

På landsmødet i november aflægges årsregnskabet. Her kan du læse uddrag af årsrapporten for 2018, der blev godkendt på landsmødet den 9. november 2019.

Forside til landsmødematerialet 2019

Landsmødet i 2020 afholdes lørdag den 7. november.