retning skilt pixabay

Mission, vision, mål, strategi og værdier

MISSION

Dansk Vandrelaug skaber gode vandreoplevelser for livet.

VISION

Vi vil være kendt som den mest aktive og mangfoldige vandreforening i Danmark.

MÅL

 • Vi vil give medlemmerne tilbud om vandreture og andre sundhedsfremmende aktiviteter inden for rammerne af et alsidigt foreningsliv.
 • Vi vil fremme interessen for et aktivt friluftsliv.
 • Vi vil fremme en ansvarlig brug af naturen.
 • Vi vil arbejde for at sikre mulighederne for færden og ophold i naturen.
 • Vi vil støtte bevarelsen og oprettelsen af gode og billige overnatningssteder til gavn for friluftslivet.
 • Vi vil fremme interessen for friluftsprægede ture.
 • Vi vil fremme international forståelse og samarbejde.

Vedtaget på landsmødet 12. november 2016.

Dansk Vandrelaugs strategi 2020-

 • Vi øger interessen for friluftsprægede ture og fremmer dermed interessen for et aktivt og sundt friluftsliv.
 • Vi brander DVL som en moderne, tidssvarende og aktiv forening, der modsvarer den voksne befolknings interesser.
 • Vi giver medlemmerne mange og alsidige tilbud på gode vandreture.
 • Vi arbejder medlemsmæssigt for kvalitet fremfor kvantitet.
 • Vi arbejder for et godt internt samarbejde på tværs af geografi og interesser.
 • Vi støtter de frivillige bedst muligt med kompetenceudvikling og ressourcer samt god intern kommunikation.
 • Vi støtter stiarbejde og uafhængige vandrere med stiarbejde.
 • Vi sikrer en stabil og solid økonomi i foreningen.
 • Landsforeningen støtter afdelingerne med rekruttering og fastholdelse af medlemmerne.

Formuleres og justeres løbende af Styrelsen. 

Dansk Vandrelaugs værdier

Troværdig
Medarbejdere i Dansk Vandrelaug skal fremstå ærlige og ordentlige overfor medlemmerne, samarbejdsparter, myndigheder og andre interessenter, og foreningen skal skabe tillid. I hele foreningen skal tryghed og kvalitet være i fokus.

Fællesskab
Dansk Vandrelaug skal have turtilbud, hvor alle føler sig velkomne. Specielt er det vigtigt at være opmærksom på nye deltagere og have turtilbud rettet mod potentielle medlemmer. Alle led i foreningen skal tage sig godt af medlemmer og samarbejdsparter. Medlemmerne skal opleve en organisation, hvor de sammen deler de gode oplevelser i naturen. Foreningens arbejde skal være baseret på medlemmernes fælles og frivillige indsats.

Oplevelser
Dansk Vandrelaug skal give spændende oplevelser i naturen gennem forskellige tilbud. Dansk Vandrelaug skal udfordre medlemmerne i forhold til den enkeltes færdigheds- og aktivitetsniveau. Uanset alder, interesser og fysisk niveau skal Dansk Vandrelaug tilbyde aktiviteter, som er tilrettelagt på naturens præmisser og er baseret på deltagernes egne kræfter.

Enkelt
Dansk Vandrelaug skal bidrage til at gøre det let for medlemmerne at bruge naturen og opleve glæden ved det enkle friluftsliv.

Bæredygtig
Dansk Vandrelaugs turplanlægning skal være præget af ansvarlighed i forhold til naturen med beskedent ressourceforbrug.
Vision og værdier er vedtaget på landsmødet den 10. november 2012