Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper

I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork
I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork

Her finder du samtlige udvalg og arbejdsgrupper under Dansk Vandrelaug.

De faste udvalg er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her.

Til brug for arbejdet i bl.a. udvalgene og arbejdsgrupperne  er der udarbejdet en frivillighedsstrategi. 

Sammensætningen af udvalgene ser således ud:

Klik på overskriften i det enkelte udvalg for at se deres separate side.

Kursusudvalget

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Liva Clausen, Kolding
Eva Anita Munck, København
Jette Kruse, Vestsjælland
Vagn Olsen, Viborg
Christa Schønberg, sekretariatet


Medieudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Lyngby
Anita Garbers, København
Jan Svanevik, Sønderjylland
Camilla Dam, sekretariatet

Arbejdsgrupper under medieudvalget
Redaktionsgruppen – VandreLiv

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red., Lyngby
Klaus Groos, Nordsjælland
Kirsten Larsen, København
Camilla Dam, sekretariatet
Christa Schønberg, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet

Arbejdsgruppe vedr. messer

Anne Lise Larsen, Roskilde
Liva Clausen, Kolding
Camilla Dam, sekretariatet

Facebook-gruppen

Vagn Dahl Johansen, Vestsjælland
Camilla Dam, sekretariatet

Vandrernes Dag

Anita Garbers, tovholder København
Eva Anita Munck, København
Hanne-Grethe Hansen, København
Marianne Ottesen, Lyngby
Christian Lauritzen, Gentofte
Camilla Dam, sekretariatet

IT-arbejdsgruppe

Steen Kobberø-Hansen, Lyngby
Vagn Olsen, Viborg
Henning Vingborg, Vestsjælland
Ole Schelde, Viborg
Camilla Dam, sekretariatet


Stiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Lyngby
Frank Helge Hytten, Aalborg
Jørgen Nordtorp Jørgensen, Vestsjælland
Erik Jensen, Viborg
Otto Bilsby, Roskilde
Jørgen Bech Frederiksen, Nordsjælland
Elsebeth Christoffersen, Fyn
Stig Luxhøi, Lyngby
Bodil Christensen, Roskilde
Palle Grønlund, Sønderjylland
Steen Malmlin, Nordsjælland
Grethe Aagaard, København
Niels Halm, København
Lisbeth Mehlbye, København
Johan Gaunitz, Frederikssund
Inger Skov, Storstrøm
Palle Hansen, Vestsjælland
Bente Frænell, København

Arbejdsgruppe under stiudvalget

Kvalitetssti-gruppe
Steen Kobberø-Hansen, formand, Lyngby
Grethe Aagaard, København
Bente Bisp Nielsen, København
Steen Malmlin, Nordsjælland
Jørgen Nordtorp Jørgensen, Vestsjælland
Lis Mejlby, Vestsjælland
Erik Jensen, Viborg
Erik Ravn-Jensen, Aalborg
Frank Helge Hytten, Aalborg
Anette Petersen, København
Stig Luxhøi, Lyngby
Inger Skov, Storstrøm
Bent Poulsen, Viborg
Ole Schelde, Viborg
John Lundgreen, Fyn
Jesper Mørup Schlütter, Holstebro
Birgit Andersen, Kolding


Økonomiudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Lyngby
Ole Bertelsen, Gentofte
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm
Jens Folke, Vestsjælland
Johan Gaunitz, Frederikssund
Erik Krogh, sekretariatet
Anna-Kathrine Hauborg, sekretariatet

Arbejdsgrupper under økonomiudvalget
Kontingentgruppe

Dorte Vistrup Madsen, Roskilde
Erik Krogh, sekretariatet

Fondsgruppe

Steen Kobberø-Hansen, tovholder, Lyngby
Ole Bertelsen, Gentofte
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm


Medlems og frivilligudvalget

Steen Kobberø-Hansen, formand, Lyngby
Marianne Caspersen, Esbjerg
Grethe Aagaard, København


Udviklingsudvalget

Steen Kobberø-Hansen, tovholder, Lyngby
Arne Kopp Sørensen, Esbjerg
Henrik Hansen, Lyngby
Jan Svanevik, Sønderjylland
Dorrit Christensen, København
Runa Brøchner, Silkeborg


Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand, Sønderjylland
Kamma Hald, København
Flemming Larsen, Vestsjælland
Klaus Groos, Nordsjælland
Ole Bertelsen, Gentofte


Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand, Gentofte
Erik Olsen, Gentofte
Liva Clausen, Kolding
Dorte Vistrup Madsen, Roskilde
Kirsten Brandt, Kolding


HV23 koordinationsgruppen

Dorrit Christensen, København, tovholder
Arne Kopp Sørensen, Esbjerg og styrelsen
Steen Kobberø-Hansen, Lyngby og styrelsen


Sundhedsgruppen

Hans Henrik Kleinert, Lyngby, tovholder
Birthe Møllegaard, København
Elsebeth Håkonssen, Storstrøm
Ingelise Kvorning, København
Ole Andersen, Nordsjælland


DVL-rep. i ERA

Johan Gaunitz, Frederikssund


Friluftsrådet

Flemming Larsen FR’s bestyrelse, Vestsjælland


Netværksmøde for DVL’s repræsentanter i Friluftsrådet

Steen Kobberø-Hansen, Landsformand
Ole Bertelsen, Gentofte
Jette Kruse, Vestsjælland


Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen, Viborg
Palle Grønlund, Sønderjylland


Intern revision

Alice Mortensen, intern revisor, Aalborg
Kaja Pedersen Gaunitz, intern revisor, Frederikssund
Ole Marcher Christensen, intern revisorsuppleant, Frederikssund
Ingrid Sørensen, intern revisorsuppleant, København