Landsmøde 10. november 2018

Vagn Andersen, Ellen Rosenvinge og Marie Andersen var til Landsmøde. Referat fra mødet kan senere ses på dvl´s hjemmeside. Det, som vi bed mærke i, var at det blev vedtaget at emnet for vandringer i 2020 skal være "Toppe af Danmark". Vi kan jo spekulere på hvor vi har toppe i Vestjylland.

Noget andet, som gjorde indtryk, var statistikken over fordelingen af udvalgsposter. Der er alt for få som har alt for mange poster at tage sig af. Det kan kun ændres ved at flere melder sig på banen og deltager i et stykke arbejde i kortere eller længere tid.