Generalforsamling I DVL Ringkøbing-Skjern

DVL Ringkøbing-Skjern Generalforsamling i en forening i fremgang.

d.13.3.2019 havde vi generalforsamling i medborgerhuset i Ringkøbing. 32 vandremedlemmer deltog i en fin aften med smørrebrød og underholdning ved den afgående formand Vagn Andersen, som viste billeder fra de 2 eurorando vandringer, som han har deltaget i. Under formandens beretning kunne han fortælle om  vores forening i fremgang (nu 103 medlemmer) Ved valget til bestyrelsen blev Marie Andersen valgt, idet Vagn Andersen efter 10 års formandskab ikke ønskede at fortsætte. Bent Erik Rosenkvist og Otto Nohns fortsætter. Til deltagelse til landsmødet d. 9. nov. blev Henny Larsen og Otto Nohns valgt. Den efterfølgende konstituering blev således: Marie Andersen formand, Henny Larsen næstformand, Bent Erik Rosenkvist kasserer, Ellen Rosenvinge sekretær, Otto Nohns tager sig af resten. Suppleanter er Jytte Kirketofte og Jim Lange.

Fremad det går mod nye oplevelser.