Formandsmøde i Odense d. 4.5.2019

Formand og kasserer deltog i DVL´s formandsmøde. En god dag at knytte kontakter de forskellige afdelinger imellem.

Formandsmøde d. 4. maj 2019-05-09

Kassererne var inviteret med fordi der er nye krav om revision for at sikre, at bevilgede midler kommer ud til foreningerne.

Foreningernes aktivitetstilskud bliver lidt mindre end lovet (239 kr. i stedet for 256kr.), fordi der er arrangeret flere aktiviteter end forventet og man har kun en fast sum til deling.

Der blev drøftet om vi skal inddele vore vandreture i sværhedsgrader. 2 foreninger har afprøvet modellen. Den ene var begejstret og synes ikke, at der er bøvl ved det. Den anden var mere forbeholden. Det er frivilligt om foreningerne vil bruge det og så evaluerer vi på det om 3 år.

DVLvandreprojekt 2020 blev drøftet. Temaet bliver Danmarks toppe. De kan være høje og de kan være lave. Men alle steder er der ujævnheder i landskabet og er det ikke nok, kan man tage bygninger til hjælp. . ”hvor der er en top, går vandrelauget op” var et af forslagene til slogan. Udvalget arbejder videre med sagen. Vi kan jo tænke på ideen når vi planlægger næste års ture.

DVL har 90 års fødselsdag til næste år. Der er ved at blive planlagt lidt festligheder i den anledning.

Så blev der slået et slag for at menige medlemmer er meget velkommen til at arbejde med i de forskellige udvalg. Se På DVL.dk/frivillig/udvalg og arbejdsgrupper. Der er nogle udvalg som er tyndt besatte. Man får altid gode oplevelser og inspiration med sig hjem.