Generalforsamling

Nyvalg til Jim Lange og afsked med tak til Ellen Rosenvinge

Planetstien

Alle mand om bord
Der var engang hvor vi turde at stå tæt.

Vi var så heldige at få afviklet vores generalforsamling før Corona virus for alvor påvirkede vores hverdag. Vi var 28 deltagere inklusive Steen Kobberø-Hansen. Dejligt at landsformanden følger afdelingerne tæt. Det er noget medlemmerne kommenterer positivt.

Efter formandens beretning og aflæggelse af regnskab var der valg til bestyrelsen. Henny Larsen og Ellen Rosenkilde var på valg. Henny blev genvalgt. Ellen ville gerne være fri og blev afløst af Jim Lange. Som suppleanter blev valgt: Anne Marie Gammelager og Jytte Kirketofte.

Tak til Ellen for det gode arbejde og den inspiration som hun har leveret i de år hun har været med. Og velkommen til Jim, som jo allerede som suppleant det sidste års tid har arbejdet godt med hjemmesiden.

Bestyrelsen konstituerer sig, når tilstandene i verden normaliserer sig igen.