Rundt om Videbæk by med Herborg bakke

25 vandrere var med på en spændende og flot tur ved Videbæk på en dag med dejligt vandrevejr

DVL vandretur - Rundt om Videbæk by med Herborg bakke 61 m

Herborg bakke, 61 m. Foto: Jim Lange

Her er uddrag fra det Tove fortalte om på turen:
Turstart ved Videbæk Idræts- og Fritidscenter med kommuneskolen som nærmeste nabo (469 elever).

Byens navn Videbæk kommer af – vidier (en slags pil) og en lille bæk (Viebækken). I årene 1840-50 forbedres hjulsporene Århus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing med chaussesten.  Videbæk Kro bygges i 1850érne som “privilegeret kro” og er byens første hus. Kroen brændte i 1907 og blev genopført i sin nuværende skikkelse som Westergaards Hotel.

Indtil 1898 hørte Videbæk under Vorgod sogn, men den vestlige del blev udskilt til Herborg sogn, da man ville tilgodese Videbæk med den nye kirke i Herborg år 1899. Det var ikke tilfredsstillende, så Videbæk får sin egen kirke og præst i 1914.

Byen har i dag 4.336 indbyggere. Der bygges mange nye boliger, men udviklingen går i retning af flere 60+ og færre børn/unge.

Da turen er programsat som en “Toptur”, går vi straks mod Herborg Bakke ved at krydse den gamle vejføring af A15. Bakkerne blev sammen med Gl. Mølles damme (i alt 42 ha) fredet i 1982. Fra det højeste punkt på ca. 64 m.o.h. er der flot udsigt til alle sider. Man får indtryk af, at byen er en grøn by.

Fra bakkerne går vi med en smal skovsti ud i et nyere boligområde for at krydse Herborg bæk på vejen mod Herborg. Videre op på den gamle jernbaneføring Skjern-Videbæk, hvor vi lige bliver erindret om de mange menneskelige kræfter, der er lagt i bl.a. viadukten. Jord der skulle flyttes med skovl og trillebør.

På vores vej kommer vi forbi Arla Foods enorme bygninger, inden det er tid til vores frokost i Aboretet. Aboretet er en forstbotanisk have (træudstilling). Der er i denne plantet 3000 træer og buske. Haven blev indviet i 2012. Skybrud i september 2015 ødelagde stierne, hvilket ikke ses i dag. Aboretet fremstår som en tæt lund.

Videre ad jernbanestrækningen som fungerede fra 1920-81. Personbefordring ophørte i 1955 og godstransport i 1981. En påtænkt strækning til Skive blev aldrig til noget. Vi er nu på byens østside, og kort før vi når den nuværende busstation, gør vi et stop, hvor Videbæk trinbræt lå. Til slut på vores knap 3 km lange jernbanevandring, ser vi bagsiden af den fine gamle stationsbygning. (privat eje)

Den sidste strækning på vores vandring i den nordlige bydel er af nyere dato og i et varieret terræn. Inden vi træder ind på naturstien, kommer vi forbi en afdeling af Vestas, en anden af byens store virksomheder.

Tilbage ved skolegrunden med et “Look” ud over skolen – TAK til alle, der tog med på turen rundt om Videbæk.

Stor tak til Turledere Tove Gravesen og Erna Sand Toft for en flot og spændende tur.

Se samtlige billeder fra vandreturen her.
Bliv inspireret til andre vandreture – Find vej til vores store samling af dejlige turbilleder her