Broindvielse ved Heager Bæk

Otto Nohns og Bent Erik Rosenkvist har i flere år været involveret i arbejdet, sammen med Ringkøbing Udviklingsforum, om at etablere et Stisystem langs Von Å.

broinvielse

Bent Erik og Otto til bro indvielse

Meget kan man opnå, når bare man står sammen.

En strækning hvor man kan gå/cykle fra Ringkøbing til Holmsland via systemet af stier og grusveje øst og vest for Vonå, over den nye bro over Heager Bæk og den eksisterende bro over Vonå.

Det har været et kompliceret projekt. Der skulle træffes aftaler med seks lodsejere plus det lokale digelaug. Pengene skulle findes til projektet. Friluftsrådet, LAG midler og Udviklingsforum pungede ud. Og den 17.3.2021 var man klar til indvielse.

Det var slet ikke nemt at få ro til at spænde den røde snor over broen. Mange cyklister, som allerede har taget sti og bro til sig, skulle have lov til at passere. Men endelig var der fri bane til at snoren kunne spændes, Champagne propperne kunne springe, de inviterede 25 involverede/gæster kunne skåle og Bent Erik kunne klippe snoren.

Borgmesteren bemærkede i sin tale, at projektet passer helt i tidens trend. Flere og flere opholder sig i naturen og bruger de faciliteter der gennem de senere år er opstået over det ganske land.

Vi glæder os til den, af Bent Erik og Otto planlagte, vandretur til ”Verdens Ende” ad de nye stier og broer.