Ny bestyrelse, tilmeldinger og spændende ture

DVL Roskilde afholdt onsdag den 26. maj 2021 den årlige generalforsamling. Ud over Formandens beretning og regnskabet, som blev godkendt uden yderligere kommentarer, godkendtes også en ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse består af: Formand: Dorte Vistrup Madsen, Næstformand: Keld Smed Jørgensen, Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Gedionsen, Iben Fisker og Bent Tvangsø. Iben og Bent blev begge genvalgt på mødet. Keld og Birgit var ikke på valg. Dorte blev valgt som formand i stedet for den tidligere formand, AnneLise Høgh Larsen, som ikke genopstillede. Dertil valgtes en ny suppleant: Trine Sonne. Den tidligere formand, AnneLise, blev valgt som bilagsrevisor og som bilagsrevisorsuppleant genvalgtes Birgit Skovgaard.

Foreningen består i øjeblikket af lidt over 600 medlemmer. 21 af disse har en aktiv rolle i foreningen som turleder, og det er dem, vi bl.a. kan takke for alle de spændende ture, vi tilbyder i Roskilde. Vi kan dog altid bruge flere turledere, og har du lyst til at være en del af fællesskabet, så kig her.

50, 40 og 25 års jubilarer

Intet mindre end otte jubilarer kunne fejres på årets generalforsamling. Desværre var ingen af jubilarerne til stede, men de hører fra Bestyrelsen i nær fremtid.

  • Følgende jubilarer kan i 2021 fejre deres 50 års jubilæum som medlem af DVL: Ulf Kobbernagel og Otto Lund.
  • 40 års jubilæum kan i 2021 fejres af Jens Peter Hansen, Ole Balslev og Gudmund Simonsen.
  • Og endelig kan Lotte Skov Ludvigsen, Lisbeth Tjæreby Pedersen og Maren Munk Madsen fejre deres 25 års Jubilæum i 2021.

Vi siger et STORT TILLYKKE fra Bestyrelsen til alle 8.

Nye spændende emneture

I den kommende tid har vi ud over vores mange gode faste ture virkeligt mange nye og spændende ture.

Kunst i det offentlige rum

Hvor meget af den kunst vi møder, når vi færdes i det offentlige rum, lægger vi egentlig mærke til? Den 22. juni tager turleder Dorte Vistrup Madsen os med på slentretur med Mogens Petersen, som er medlem af nationalparkrådet, tidligere formand for Lejre Kunstforening samt Lejre Kommunes Billedkunstråd og nu bestyrelsesmedlem i Folkeuniversitetet Skjoldungernes Land. Han er endvidere ved at skrive en bog om kunstudsmykninger i det offentlige rum på Kulturstrøget. Og det er i den anledning, vi har inviteret ham til at guide os på denne tur og fortælle om den kunst, vi møder på vores vej.

Turen er primært for turledere, men er hvis der er ekstra pladser også åben for tilmelding for medlemmer. Tilmeldingen åbner 14 dage før. Først til mølle, der er et begrænset antal pladser. Turen afsluttes med en kop kaffe/øl/vand til dem der har lyst. Husk derfor også coronapas.

L.A Ring – tur med rundvisning

Vi fortsætter i kunstens verden: Laurits Andersen (Ring) var en af dansk kunsts fremmeste malere ved indgangen til det 20. århundrede. I 1881 tog han navn efter sin fødeby, landsbyen Ring syd for Næstved, og han kendes siden som L.A. Ring. Han var pioner inden for såvel symbolisme og socialrealisme i dansk kunst. Hans maleri “Sommerdag ved Roskilde Fjord” (billedet) regnes blandt et af dansk kulturhistories absolutte hovedværker og blev indlemmet i Den Danske Kulturkanon i 2006. L. A. Ring var erklæret ateist og dybt engageret i bøndernes og arbejdernes kamp for sociale og økonomiske forbedringer.

Turleder AnneLise Høgh Larsen tager os den 8. juli og igen den 20. juli med på tur fra Roskilde Station til Sct. Jørgensbjerg, hvor han boede. Turen inkluderer en rundvisning, husk derfor gyldigt coronapas. Turen koster 50 kr pr. deltager, og der er tilmelding via hjemmesiden. Tilmeldingen åbner som altid 14 dage før.

Ny spange i Rørmosen

Turleder Jette Nørby Petersen har i den forløbne vinter været DVL’s primus motor i et flot samarbejde mellem DVL, Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune, Naturstyrelsen og Friluftsrådet om at bygge en spange gennem Rørmosen i Roskilde. Spangen er en del af Skjoldungestien og skal sikre alle vandrere tørskoet frem gennem den urørte skov og mose. Spangen skal også sikre, at vi som vandrere ikke træder naturens sjældne planter ned. Undervejs på spangen er der lavet 2 rastepladser med hver en bænk, så man kan sætte sig og lytte til fuglene og måske være heldig at se et rådyr. Nattergal, løvsanger, gransanger, havesanger, munk og mange andre sangfugle holder til i mosen så der er rig lejlighed for at øve sig i at genkende de forskellige samgstemmer.

Lørdag den 29. maj var der indvielse med kaffe, kage, deltagelse af alle aktører samt pressen. DVL Roskilde deltog med en lille flok, som gik til Rørmosen og tilbage igen. Solen skinnede og fuglene .

Spangen går fra Sortesti gennem Rørmosen og ender ved hul 15 på Roskilde Golfbanen, insekthotel, billebo, sliksten til hjorten og mere end 3000 m2 blomstermark. Skjoldungestien går gennem golfbanen, hvorfor vi som vandrere gerne må færdes på golfbanen, så længe vi holder os til Skjoldungestien og de øvrige veje, der er på banen. Det er også muligt at købe f.eks. frokost i Klubhuset. Bemærk dog, at golfbanen er et offentligt område. Det betyder, at golfspillere og forbipasserende vandrere på veje og stier skal passe på hinanden og være særligt opmærksomme på golfbold, som ikke tager den tiltænkte rute. Golfspillerne råber højt ”FORE”, hvis en bold slås skævt og i nærheden af andre. Og hvis man hører dette råb, skal man være særligt opmærksom.

Ture med morgensang, promenadeture og de lidt længere ture

Vores store og blandede udvalg af ture byder ud over turene nævnt ovenfor i denne tid på turleder Allan Christensen, som med følge vækker hønsene med morgensang og rundstykker. Hver lørdag hele sommeren fortsætter Promenadeturene (uden tilmelding) med forskellige turledere, og hvis du vil på de lidt længere ture (+15 km), kan vi også tilbyde flere af denne type. Boserup besøges fortsat fast en gang om måneden og i området omkring Køge er der også ofte ture. Der er ingen undskyldning for ikke at komme ud at gå med os.

Tilmelding eller ej på turene?

I længere tid – dvs siden Corona ændrede vores liv og daglige vaner – har der været tilmelding til alle ture i DVL. Men, tilmelding kendte vi faktisk også til før Corona. Det har altid været sådan, at når vi arrangerer ture, hvor der f.eks. skal betales entré, eller i øvrigt hvor det kræves, at antallet af deltagere er kendt på forhånd, er der tilmelding forud for vores ture. På disse ture har det altid fremgået af turopslaget, når og hvordan der er tilmelding.

Dette fortsætter også nu, hvor forsamlingstallet ellers er blevet så højt, at det for de fleste af vores ture burde være muligt at gennemføre uden tilmelding. Så, tjek den tur, du ønsker at deltage i, om der er tilmelding, inden du møder op. Det vil altid fremgå af turopslaget, om der er tilmelding – og hvis der er, hvordan tilmeldingen foregår. Det er i Roskilde fortsat den enkelte turleder, som vurderer, om turen kræver tilmelding eller kan gennemføres uden. Og som altid – er du i tvivl, efter du har tjekket turopslaget, kan du altid ringe til den aktuelle turleder.

Vi ses på en af vores mange ture i Roskilde og omegn i nær fremtid!

Bestyrelsen, DVL Roskilde