Afregning af flerdages ture eller arrangementer

Nedenfor finder du et skema til brug for turlederne i Roskilde, som efter endt tur udfyldes for indberetning af indtægter og udgifter i forbindelse med møder eller andre arrangementer, hvor den simple Turindberetning ikke er nok. Indberetningen skal være udfyldt og sendt inden 14 dage efter afviklet tur. Der skal også udfyldes og indsendes, selvom der ikke har været udgifter, da vi fører statistik på antal deltagere i alle vores arrangementer.

Der udfyldes eet skema pr. arrangement. Dette er vigtigt for at lette administrationsomkostningerne i foreningen. Du vil under udfyldelsen af denne formular skulle tage stilling til, om du vil sende bilag pr. email eller pr. alm. post til vores kasserer.