Seniorlauget er lukket

En æra i DVL’s historie sluttede den 27. august, da Seniorlauget på deres generalforsamling besluttede at nedlægge sig selv efter 56 års virke.

Seniorlauget på tur den ved Bagsværd sø den 10 august 2019. Det var samtidig en fejring af deltager nr. 5000 på Københavns Afdelings ture i 2019. Foto Lis Nielsen

Seniorlauget på tur den ved Bagsværd sø den 10 august 2019. Det var samtidig en fejring af deltager nr. 5000 på Københavns Afdelings ture i 2019. Foto Lis Nielsen

Det hele begyndte først i tresserne, da man på et landsmøde besluttede at oprette en landsdækkende kreds for tidligere medlemmer og medarbejdere. Navnet blev DVL’s Seniorlaug, og det blev besluttet at grænserne for medlemskab ikke skulle være for snævre.

Alle, der på en eller anden måde havde følt eller stadig følte en særlig tilknytning til foreningen og som savnede og ønskede at bevare eller genoprette en kontakt med DVL, skulle være velkommen i Seniorlaugets arbejde og til dets arrangementer.

Søndag den 7. juni 1964 blev der indkaldt til sammenkomster fem steder: Rebild, Silkeborg, Fredericia, Næstved og København. Programmet var det samme alle steder: Fællesspisning, travetur, kaffebord og afslutning.

Københavnere på ferietur

De første år var der mange arrangementer rundt omkring i landet – enkelte år helt op til 50 arrangementer. Det var fortrinsvis i København, at Seniorlauget trivedes. Især var det populært at komme på ferietur med Seniorlauget rundt omkring i Danmark.

Sidst i halvfjerdserne forsøgte man forgæves at starte et landsdækkende arbejdet i Seniorlauget op. Men det var kun på Bornholm, at det i 1975 lykkedes Ludvig Guldborg at få en gruppe etableret. Denne gruppe blev sidst i 90’erne omdannet til den nuværende Bornholms Afdeling.

Busture, laugsmøder og trippeture

I København er aktiviteterne fortsat lige siden starten, og skiftende ledere har stået for vandreture, busudflugter, laugsaftener og til laugs-eftermiddage med spændende og inspirerende foredrag. Igennem mange år fejrede Seniorlauget alle københavnske DVL-jubilarer med en festlig eftermiddag.

Op gennem 80’erne var det Else Andersen, Knud Høllet og hans kone Henny – kaldet Stump pga. sin ringe højde – og især Thomas Pedersen og Robert Christensen, som var de drivende kræfter med mange ture. De ”sad utrætteligt ved gengiveren”, når der skulle vises film ved laugsmøderne.

Inga Engel opfandt ”trippeturene” for dem, der ikke var så raske til bens. Det var bl.a. Henny Høllet – Stump, der ofte sørgede for forplejningen ved festlige sammenkomster.

Drevet af ildsjæle

Senere i 90’erne var det især Jørgen Nielsen – Grønlandseksperten, Jørgen B Jørgensen, Rete (Anne Merete) Palmgreen og Käte Nyboe, som trak det store læs sammen med legenderne Niels Christian Frederiksen med lagkageturene og Erik Jensen. De var alle ildsjæle, som brændte for Seniorlauget.

Lige til i dag har Seniorlauget haft turledere tilknyttet, som alle formidlede spændende aspekter af byens liv i et tempo, som alle kan klare. De sidste år er det Britta Kragelund og Maja Boss Budde som har holdt traditionerne i hævd.

I 2014 kom Seniorlauget formelt til at høre under Københavnsafdelingen – indtil da havde de svævet frit i DVL-universet. De åbne rammer for aktiviteterne levede helt til det sidste – der var ingen medlemslister og alle, der følte sig tilknyttet til Seniorlauget, var velkommen.

En æra er slut – men minderne vil bestå.

Af Lis Nielsen og Anita Garbers