Halk strand, noret, feddet med rævehalen

Området ligger i Haderslev kommune og nås ved at køre gennem Brunsbjerg og forbi campingpladsen til en stor P-plads for enden af vejen. Her går det ned til stranden.

Den sjældne Salep Gøgeurt

Klinten her er et smukt eksempel på sammenpressede flager af moræneler og smeltevandsaflejringer fra de sidste istider.

Feddet ved Noret med Rævehalen er et enestående eksempel på feddannelse ved strøm og bølger. Oven for Rævehalen ligger der et militært skydeterræn der huser et tæppe af Opret Kobjælder og en af vores sjældne orkidéer Salep Gøgeurt.

Skydeterrænet er åbent for offentligheden når det ikke skydes, medens Feddet og Noret så vidt mulig ikke bør benyttes i de mange strandfugles yngletid (15. marts til 15. juli).

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Askbjerg/Aschberg i Naturpark Hüttener Berge