Det fremskudte dige ud for Højer

Det fremskudte dige - Et fælles dansk/tysk dige opført i tiden 1979-1981. Diget går fra Emmerlev Klev i nord til Hindenburgdæmningen til Sild i syd. Landskabet findes nemmest ved at køre til Siltoft grænseovergang, hvor man har en panoramaudsigt over det inddæmmede marsklandskab.

Det fremskudte dige med de mange slikgårde

Med det fremskudte dige skabtes der på dansk side et nyt marsklandskab – Margrethekog, og på tysk side Rickelsbüller Koog.
Fra Siltoft kør ud til grænsesten nr. 280, og fra her kan man starte en rundtur på diget ned til Hindenburgdæmningen, videre ind i landet og rundt om Rickelsbüller Koog til Siltoft. Fra Siltoft grænseovergang tilbage til grænsesten 280. Turen er på 13 Km, hvor et hav af træk- og vadefugle samt rovfugle kan opleves.
Oplev klyderne mens de nærmest skovler føden i sig med deres krumme næb, og bramgæssene på træk fra det høje nord i Rusland. Oplev deres skarpe sorte tegning på brystet, og de stålgrå farver.

Det fremskudte dige med Margrethe kog

Den 3. januar 1976 kom en kort men kraftig stormflod, den største siden 1825, med en vandstand på 4,92 m over dansk normal nul (DNN) ved Højer. Det eksisterende havdige var 6,40 m højt. Så bølgerne slog op over digekronen. Heldigvis var stormen kun kortvarig, og der skete ingen væsentlige skader på Højer diget. Hele befolkningen i marsken inklusiv befolkningen i Tønder by samt marsken ved Ribe blev evakueret. I alt 15.000 mennesker måtte forlade deres hjem. Det medførte frygt hos befolkningen og aktivitet hos politikerne.
Den 8. juni 1977 vedtog Folketinget loven om det fremskudte dige ud for Tøndermarsken. Diget og Vidåslusen blev bygget af Sønderjyllands Amt til en pris af 119 mio. Dkr., og blev indviet den 20 september 1980.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Marsklandskabet Ballum Enge