Katinger Watt – Et fugleparadis i Sydslesvig

Katinger Watt ligger ved Ejderens udmunding til Nordsøen ved byen Tønning i Sydslesvig. Lige ved Ejderdæmningen ligger der en koloni af havterner, som er et godt emne at fotografere både i luften og på land, men de kan være aggressive her ved deres yngleområde.

Udsigt til Tønning bag diget

Katinger Watt og Ejderdæmningen er kendt for en større koloni af havterner. Havternen er den fugl, der på trækket tilbagelægger de største afstande. Således trækker den fra den nordlige halvkugle og helt til overvintringsområdet ved Antarktis. Forskere har fundet frem til at havternen tilbagelægger i gennemsnit 71.000 kilometer om året. Det er verdens længste fugletræk.
Engpiberen elsker disse strand/eng arealer her ved Katinger Watt. Bemærk på billedet at bagkloen er lige så lang som næbbet. Endelig svæver havørnen hen over hele denne paradisiske natur, hvor man kan vandre i skov, i enge og på diger, mens fuglene kan opleves som i billedgalleriet.
Besøg endelig byen Tønning med dens usædvanlige kirke og dens caféer.

Ejderdæmningen

Med stormfloden den 16-17. februar 1962 skete der flere skader ved Ejderen, og især byen Tønning led skade.
Af andre nordtyske byer der led stor skade under denne stormflod var Hamborg. På daværende tidspunkt var den senere kansler Helmut Schmidt ” Innensenator” i Hamborg, og hans resolutte styring af beredskabet under stormfloden gav ham stor anerkendelse, og et godt afsæt i hans politiske karriere.
Digerne her ved Ejderen er hele 60 km, og efter stormfloden blev der diskuteret om digerne skulle forhøjes eller der skulle bygges en dæmning. Det blev en dæmning tysk: Eidersperrwerk der blev opført i årene 1967 til 1973.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Havets mægtige skibe i uvant landskab på Kielerkanalen