Møgeltønder et stykke originalt Danmark

Møgeltønder med dens smukke Slotsgade brolagt med piksten, lindetræer, gamle huse i flot byggestil, og Schackenborg slot med dens parker. Byen ligger på vejen mellem Tønder til Højer.

Den smukke Slotsgade brolagt med piksten

Den 14. november 1659 ved Nyborg satte den danske hær med Hans Schack som feltherre et blodigt punktum for den svenske konge Karl den X Gustavs erobring af Danmark. Den danske konge Frederik den 3. belønnede Hans Schack for denne bedrift med vigtige poster, ordener og ikke mindst flere jordbesiddelser, herunder Møgeltønder len. Dermed startede en århundrede lang tilknytning af familien Schack til Møgeltønder og Schackenborg Slot.

Slaget ved Nyborg

Slaget mod svenskerne den 14. november 1659 ved Nyborg tumlede frem og tilbage og lignede en uafgjort affære. Midt under slaget lykkedes det Hans Ahlefeldt i spidsen for rytteriet at trænge igennem moserne ved Hjulby Sø og falde svenskerne i ryggen. Svenskerne trak sig under store tab tilbage til Nyborg Fæstning, som den allierede hær beskød med artilleri.
Den næste dag gjorde en dansk-hollandsk flåde, der lå ved Knudshoved, landgang, og det endte med at svenskerne måtte overgive sig.

Schackenborg Slot

Schackenborg Slot var oprindelig Møgeltønderhus og Ribe-bispernes borg. Borgen var tænkt som et værn mod den frisiske indflydelse sydfra, og til beskyttelse af sejladsen på Vidåen. Borgen kom ind under Kongen efter Reformationen, og i 1661 overdrog Kongen slottet til feltherre Hans Schack.
I dag er den ejet af Schackenborg Fonden. Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, ECCO Holding A/S og Ole Kirks Fond.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Sort sol – Overnattende stære i marsken