Augustenborg – Et helstøbt barokanlæg på Als

Slotsparken, der er en varieret skov af gamle træer og dødt ved, er rig på fugle som spætter, træløber og hulduer. Her kan man sidde under det samme gamle lindetræ, som eventyrdigteren H. C. Andersen yndede at sidde under, da han i sin tid gæstede slottet.

Havens gamle lindetræ med mindepladen over H. C. Andersens besøg på slottet

Hertug Christian August 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg blev den sidste hertug på slottet Augustenborg. Han var i mandslinjen i direkte slægt med Hertug Hans den Yngre, der var lillebror til den danske konge Frederik den 2.
Han tog aktiv del i Treårskrigen (den 1. Slesvigske Krig) mod Danmark. Hertugen måtte flygte i 1848, og i 1852 beslaglagde den danske stat slottet.
Efter 1864 (den 2. Slesvigske Krig) kom Sønderjylland under tysk herredømme, og Augustenborg blev lagt under den preussiske stat, der indrettede det til kvindeseminarium.
I 1885 blev det givet tilbage til hertugslægten, men hertug Ernst Günther (barnebarn af Christian August 2.) foretrak at blive boende på Gråsten Slot, og seminariet forblev på Augustenborg.

Efter Genforeningen i 1920 overtog den danske stat hertugens sønderjyske besiddelser. Efter langvarige diskussioner om slottets fremtidige brug vedtog Rigsdagen i 1929 at indrette et stort psykiatrihospital ved Augustenborg Slot. Det blev indviet i 1932. Stedet var psykiatrihospital helt frem til 2015 hvorefter NaturErhvervstyrelsen i 2016 rykkede ind i en af slottets fløje.

H. C. Andersen´s lind
H. C. Andersen´s lind

H. C. Andersen´s lind i slotsparken faldt desværre torsdag den 12. marts 2020 i stormen Laura.

 

 

 

 

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Rømø – Fra hvalfangere til turisme