Ålandet på Tinglev Hedeslette

Ålandet på Tinglev Hedeslette omkring Bylderup-Bov er her hvor Grønå har sit udspring, og hvor den mægtige Slogs ådal kan opleves. Herfra går stier ud på hedesletten med de store vider og de lange markveje. Start turen ved informationstavlen der hvor vejene Engvej og Surreroj i Bylderup mødes, og vandre den 20 km lange tur markeret ”Rød” ud i landskabet.

Rødel ved Slogså

Landskabet omkring byen Bylderup-Bov midt på Tinglev Hedeslette danner rammen for sammenløb af flere åer deraf navnet ålandet. Her i ålandet dannes Grønå der er et sammenløb af Slogså og Uge Bæk der igen er sammenløb af flere andre åer.
Grønå løber så senere sammen med Arnå, Hvirlå og Sønderå og danner Vidå, der er det største vandløb, som løber ud i den danske del af Vadehavet.
Vidå er nogle steder op til 30 m bred, og dens samlede vandløbssystem afvander ca. 1/3 af Sønderjylland. Åen er brugt og bruges stadig til bevanding og afvanding af marskområder i Tøndermarsken. Desuden har den været transportvej for varer til havnebyen Tønder, indtil tilsandingen af Vidådeltaet i forbindelse med digebyggeriet fra midt i 1500-tallet gradvist umuliggjorde denne sejlads. Herefter blev der anlægspladser flere steder langs åen, bl.a. ved Lægan, Rudbøl og syd for Højer.

Fra 1855 var der dampskibsforbindelse til England fra ladepladsen i Højer. Efter 1864 blev området tysk, tanken om en tysk nordsøhavn svarende til Esbjerg var ikke helt opgivet. Men besejlingsforholdene ved Højer var meget dårlige, og kun få skibe med mindre end 8 fods dybde kunne lægge til i Højer, så sejladsen mod England, Norge og Sverige måtte efterhånden ophøre.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Øen Sild/Sylt stedet for de kreative, de vilde og velhavende