Christinero ved Brødremenighedens Christiansfeld

Christinero ved Christiansfeld er en romatisk have anlagt af kammerherreinde Christina Friederica von Holstein sidst i 1700-tallet. Haven kaldte hun "Mine tanker". Christinero ligger ca. 2 km. udenfor byen Christiansfeld og ejes af Brødremenigheden.

Christinero er på 2,4 ha. - Fredet i 1945

Christina Friederica von Holstein (1741-1812) var gift med hendes fætter Christian Friederich von Holstein (1741-1798). Han var hertug af Glücksburg og blev udnævnt til kammerherre for Christian den 7. Parret levede nogle år ved hoffet i København, indtil Christian Friederich von Holstein af ukendte årsager blev bortvist af kongen. I 1777 købte parret Favervrågård uden for Christiansfeld. Her blev Christina Friederica von Holstein fascineret af Brødremenighedens ånd og tanker, og anlagde den romantiske have Christinero. Kammerherreindens gravmæle ligger i Christinero.

Brødremenigheden rækker i sin oprindelse tilbage til 1415, da evangeliske mennesker i Böhmen og Mähren fandt sammen efter Johan Hus’ martyrdød på bålet i Konstanz. Under 30-års krigen gik menigheden næsten til grunde, men fandt sammen igen hos greve Nicolaus Ludwig Zinzendorf i Lausitz. Her grundlægger de byen Herrnhut, der på tysk er sat sammen af  ”Unter des Herrn Hut” eller “under Herrens varetægt”. Brødremenigheden var flittige og dygtige håndværkere, og derfor underskrev Christian den 7. den 10. august 1772 på Frederiksborg slot koncessionen (bevillingen), der gav Brødremenigheden tilladelse til at anlægge en menighedsby på Tyrstrupgårds jorder. Dermed har Christiansfeld bestået siden 1773, hvor byen blev grundlagt som en brødremenighed.

Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård – Er den ager (jord) hvor de afdøde er lagt i jorden som såsæd (frø) i håbet om at spire til et nyt liv. Dermed symboliserer gravstenene de enkelte frø lagt i jorden.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Ålandet på Tinglev Hedeslette