Hauke-Haien Kog spisekammer for trækfugle

Hauke-Haien Kog ligger lidt syd for Dagebüll ad L191 landevejen. De mange P-pladser langs diget giver rig mulighed for at studere de mange andefugle fra bilen, men de opleves bedst på nært hold på en 11 km tur rundt på digerne langs det sydlige reservoire.

Slikgårde - Diget - Møllerne ved Hauke-Haien Kog

Slikgårde - Diget - Møllerne

Hauke-Haien Kog blev anlagt i 1958 – 1959, og har navn efter hovedpersonen digegreven ”Hauke Haien” i den frisiske digter Theodor Storms novelle ”Der Schimmelreiter”. Hauke-Haien Kog inddæmmer ikke kun landbrugsjord. Der hører også to vand reservoirer med, beregnet til oversvømmelse med vand fra indlandet, når sluserne må lukkes under en stormflod. Disse to reservoirer står dagligt med ferskvand, og er et fantastisk spisekammer for trækfuglene.
Ude foran diget kan man under forårstrækket møde Snespurven på vej til det høje nord. Eller inde bag diget Knarænder og Pibeænder der elsker ferskvand – Kun Knaranden yngler flere steder i Danmark.

Navnet knarand har den efter dens kald som er et skurende knaar, knaar. Pibeanden er en mellem stor and der overvejende kommer på træk fra det øvrige Skandinavien. Den yngler meget sjælden i Danmark. Pibeanden blev første gang videnskabeligt beskrevet af Carl von Linné i hans “Systema Naturae” fra 1758.  Pibeandens latinske navn er Anas Penelope, hvor “Anas” står for “and” og “Penelope” fra det græske Penelops, hvor en and skulle have reddet og opfostret pigen Penelope, da hun som spæd blev sat ud for at dø.

På turen rundt om reservoiret er det bedst at gå foran diget på strandengen ved højvande, derved kommer man tættest på de mange vadefugle. Ellers gå i skjul bag diget, og kik forsigtigt op over diget efter de mange andefugle og gæs der opholder sig i reservoiret.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hamburger Hallig ud foran Sönke-Nissen Kog