Øjet i bunden af tunneldalen på Nordals

En af Danmarks største industrivirksomheder, Danfoss, har hovedkvarter på Nordals, men området rummer også et af de mest markante danske landskaber, nemlig Ærskov Tunneldal med den øjeformede slugt Lønsøje. Denne tur på knap 11 kilometer går rundt om slugten mellem Havnbjerg Strand og landsbyen Havnbjerg.

Ærskov tunneldal

Udsigt over tunneldalen en dag først i marts.

DVL Sønderjylland guider dig på en vandretur rundt om Ærskov Tunneldal:

P-plads: Start: Havnbjerg Strand, 1. Ærvej, 2. Gravhøj, 3. Ærvej, 4. Skovvej, 5. Hovedvejen, 6. Tingstedet, 7. Kirkestien, 8. Havnbjerg Kirke, 9. Mindesten, 10. Gavsted, 11. Tilbage til Kirkestien, 12. Majløkke, 13. Hovedvejen, 14. Alsstien, 15. Danfossmuseum, 16. Bittenlund, 17. Elsbjerg, 18. Alsstien, 19. Alsstien, 20. Alsstien, 21. Alsstien, 22. Karlsminde Strand, 23. Mindesmærke, P-plads: Slut.

Hent GPS-sporet til mobiltelefon eller anden digital enhed på viewranger.
(Kræver oprettelse og login).

Udskriv ruten fra en PDF-fil.

Udgangspunktet for turen er Havnbjerg Strand, nærmeste postadresse er Strandvej 9, 6430 Nordborg, kør lidt længere til P-plads ved stranden.

Strandvejen fører mod syd til Ærvej. Ær er et andet ord for træsorten Løn eller Ahorn. På Als, Ærø og Sydfyn har Ahorn vokset vildt i hundredevis af år. I resten af landet blev Ahorn indført som parktræ i 1760’erne, hvorefter det spredte sig til den vilde natur.

Inden turen fortsætter op langs tunneldalen, kan man slå et smut til venstre ad Ærvej, hvor man 50 til 100 meter inde i en lille skov på højre hånd kan se en velbevaret stendysse fra den yngre stenalder. Området rummer flere gravpladser, men ikke alle er lige velbevarede.

Stendysse i Ærskov
Original stendysse i Ærskov.

Tunneldalen

Tilbage ad Ærvej til venstre venter udsigten over den øjeformede tunneldal, som blev skabt under den sidste istid, hvor floder af smeltevand undergravede landskabet under islaget. Tunneldalen kaldes på alsisk dialekt for Lønsy. Y’et står for øje, altså Lønnen eller Ahorntræets øje.

Tunneldalen er ført tilbage til sit oprindelige udseende med mange forskellige græsser, vilde urter og blomster. Dalen sprang i krat og skov, da kreaturernes afgræsning ophørte i 1970’erne. Det var ikke længere rentabelt at køre ud med mælkejunger og malke køerne på engene.

I kraft af naturplejeprojektet Naturnet Als er tunneldalen blevet ryddet for krat og træer, men da mange af de fældede træer sætter nye skud, er arbejdet vedvarende. En gruppe frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening fortsætter arbejdet ved at fjerne de såkaldte stødskud fra træerne med håndkraft.

Det omfattende arbejde har ført til, at dalen i dag kan betegnes som et værdifuldt botanisk område.

Den midterste del af tunneldalen består stadig af skov og krat. Området har altid været for fugtigt til at kreaturer kunne græsse.

På nordsiden af dalen er der nogle nærmest bundløse vandhuller, der i folkesagn er blevet beskrevet som dødemandshuller.

Havnbjerg mølle
Havnbjerg mølle opført 1835.

Møllen

Ærvej fører videre til Havnbjerg, hvor man slår ind på Skovvej til venstre og krydser hovedvejen. Ved genforeningsstenen i Havnbjerg følger man Skovvej til venstre.

Forude og lidt til venstre ligger den ottekantede Havnbjerg Mølle på en 49 meter høj bakke. Den er tredje generation af møller på stedet siden 1600-tallet. Møllen er opført efter en model fra Holland i 1835, og i de seneste årtier har den været igennem gennemgribende restaureringer.

Fundamentet består af kampesten, der bærer et træskelet tækket med strå. Møllen blev i 1969 overtaget af fabrikant Mads Clausens Fond, og den fremstår i dag som en af de mest velholdte møller i Danmark. Den er åben for besøgende fra juni til august.

Mindesmærke på Havnbjerg kirkegård
Mindesmærke på Havnbjerg kirkegård over sognets faldne under første verdenskrig.

Kirkegården

Ruten fortsætter fra rastepladsen ved møllen til Havnbjerg Kirke ad Kirkestien. På kirkegården står en fem meter høj og 0,6 meter bred mindesten med navne på 40 af sognets faldne soldater i første verdenskrig. Granitstenen stammer fra en kæmpesten, der formentlig er ført fra Sverige til Troldhøj på Als af en gletsjer i istiden. Kæmpestenen blev kløvet i 13 dele, og den ene del blev skænket til mindesmærket.

Stenen har indgraveret navne på både tysk- og dansksindede soldater. En dansksindet familie til en af de faldne nægtede at få hans navn til at stå sammen med de tysksindede. Derfor fik Thorval Dau, der faldt i Frankrig den 1. maj 1918, sin egen sten, der står ved siden af den høje mindesten.

På den modsatte side af kirkegården med udsigt over Danfoss’ fabriksanlæg er grundlæggeren af virksomheden, Mads Clausen (1905-1966) og hans hustru Bitten Clausen (1912-2016) begravet.

Østkysten af Als
Udsigt til Traneodde fyr fra stranden.

Elsbjerg

Kirkestien fortsætter mod Danfoss. Gå til højre for enden af stien og kryds hovedvejen. Efter få skridt til venstre dukker Alsstien op på højre hånd. Den fører forbi Mads Clausens fødehjem, som i dag er museum. Følg Alsstien skarpt til højre til Bittenlund. Indgangen er flankeret af to store ledsten. Snart dukker bakketoppen Elsbjerg op til venstre. Fra den 44 meter høje bakketop er der udsigt over landskabet, Danfoss og oplevelsesparken Universe.

Ruten fortsætter ad Alsstien langs Elsmarkdalen, der er en sidegren til Ærskov Tunneldal. Stien er afmærket med vandreskilte og pile hele vejen til Karlsminde Strand, hvor man forlader stien og går til venstre langs stranden. Her står en mindesten for nedskydningen af et bombefly fra Royal Air Force 23. april 1944. Af besætningen på syv mand overlevede kun Sgt. D. M. M. Harris (rear gunner), der blevet taget til fange af tyskerne. Han har senere besøgt mindesmærket..

Turen fortsætter langs stranden til udgangspunktet.

Sværhedsgrad

Turens sværhedsgrad er let. Underlaget består af trampestier, asfalt og sandstrand.

Turen er beskrevet og dokumenteret af Peter Steg og Jan Svanevik, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Kilder: Naturstyrelsen og bogen Pejlemærker – 101 beretninger om alsisk historie og natur skrevet på rigsdansk og alsisk. Bogen er udgivet på eget forlag af Alsingergildet.

Se også: Vandring til toppen af Broagerland.