Holnæs Nor – Naturreservatet ved Flensborg Fjord

Fra Flensborg kør ad B199 mod Lyksborg/Glücksburg og videre ud på halvøen Holnæs. For enden af vejen ude på halvøen er der en vendeplads og P-plads, her kan man starte på en rundtur langs stranden og tværs over halvøen. Holnæs er i dag et naturreservat på 400 hektar.

Holnæs Nor

Oprindelig var Holnæs en ø. Øen blev først gjort landfast med en dæmning, og i 1929 blev der bygget diger, og de nuværende enge blev dannet ved afvanding. Nu er engene ved Holnæs Nor naturreservat.

Siden 1600-tallet har der været færgeforbindelse mellem Holnæs og Brunsnæs på Broagerland, indtil den i 1875 blev helt lukket for persontransport. Under den 2. Slesvigske krig i 1864 blev dele af den Preussiske hær udskibet herfra til Broagerland. Den tyske digter Theodor Fontane var på det tidspunkt krigskorrespondent, og overværede den 2. Slesvigske krig i 1864 og senere den preussisk-østrigske krig i 1866. Han har i romanen ”Unwiederbringlich” beskrevet Holnæs set fra søsiden, som han oplevede halvøen under hans sejltur fra Flensborg til Sønderborg i 1864.

Flensborg Fjord kan her være fyldt med hvide trekanter der suser henover fjorden. Her sejler 12-meteren “Sphinx” bygget i 1939  forbi Rinkenæs Kirke i baggrunden. Kirken står flot som et sømærke i landskabet. De første ”12-meter” blev bygget i 1907, og klassen blev brugt i de olympiske lege i 1908, 1912 og 1920, men få både deltog i disse arrangementer. 12 meter klassen er bedst kendt som det båddesign, der blev brugt i Americas Cup fra 1958 til 1987.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hallig Oland – Den ældste af halligerne