Hallig Gröde – Flot flora af salttolerante arter

Strandengene på Hallig Gröde bliver gennemsnitlige oversvømmet med saltvand 30 gange om året. Det giver en helt speciel vegetation af pionerarter. Halligen nås nemmest med skibet ”MS Rungholt” der sejler fra Schlüttsiel.

Fårene på den saltede strandeng

Fårene på den saltede strandeng

Hallig Gröde er i dag vokset sammen af to oprindelige, Gröde og Appelland. Det ældste hus på halligen er fra 1759. Under stormfloden i 1962 blev huset så meget ødelagt at det måtte bygges op på ny i gammel stil.
Når der er valg i Tyskland er afstemningsstedet på halligen de hurtigste med optællingen af alle stemmerne, og derved er halligen blevet  kendt ud i hele Tyskland.

Salttolerante planter

Hallig Gröde bliver ca. 30 gange om året oversvømmet eller det der kaldes ”landunter”, det er med til at give halligen en meget flot vegetation af salttolerante planter. Det har bevaret de oprindelige saltede strandenge der fra juli til oktober står som et lilla hav af Tætblomstret Hindebæger eller også kaldt Fanø-lyng, Skallinge-lyng eller Mandø-lyng. De mest hårdføre pionerplanter er Spartina græs og Kveller, derefter kommer den flotte Strandmalurt, Tætblomstret Hindebæger, Engelskgræs og Strandasters. Til sammenligning har Hallig Hooge ikke i samme grad saltede strandenge og fremstår derfor heller som et lilla hav om sommeren.

Halligens vegetation bliver overvåget med det formål at følge udviklingen af dens flora, derfor kan man møde afgrænsede områder på halligen.

Halligen har to værfter: Knudsværft og Kirkeværft. I dag er der 7 beboere på halligen med 4 beboelseshuse på Knudtwarft, og alle huse er udstyret med 1. etage hvor beboerne kan søge ly i tilfælde af stormflod. Skolen er ledig inklusiv læreboligen, og kirken Skt. Margarethen med dens lille kirkegård ligger på Kirchwarft. Kirken, skolen og læreboligen er bygget sammen i et hus.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Hegemosen – En botanisk perle i Sydslesvig