Hegemosen – En botanisk perle i Sydslesvig

Hegemose (tysk: Hechtmoor) ligger ca. 30 km syd for Flensborg ved landsbyen Havetoftloit. Mosen blev allerede fredet i 1941, og rummer i dag planten Benbræk og flere sjældne orkidéer som f.eks. Hjertelæbe og flere gøgeurter. Her i landskabet ved Havetoftloit er der en 10 km rundtur, hvor man kommer igennem mosen.

Klokkelyng

Klokkelyng

Langt de fleste planter der hører til i højmoser findes her i Hegemosen – Klokkelyng, kæruld, soldug og blærerod.

I højmosen får planterne kun vand i form af nedbør. Navnet hentyder til, at mosen er højest på midten – Som en vanddråbe på en tallerken. Denne hvælvede form på overfladen etableres, når mængden af nedbør er større end fordampningen fra mosen.
Planten kæruld har haft mange navne. Det ældst kendte er ageruld fra ca. 1450, mattehør 1640 og hørgræs 1667. siden 1700 er optegnet: agerdun, kærenguld, enghør, uldaks, kærdun; andre nyere navne: skovuld, majuld, fattigmandsuld, moseuld, mosebomuld, uldgræs-, bomuldsgræs, dungræs, edderdun, vatblomst, hareuld, lammeuld, falsk fåreuld. Af tyske navne kendes flachsgras og wiesenflachs, wollgras, moorseide, binsenseide, kattunbinse, zigeunerwolle, baumwollegras, wilde baumwolle, deutsche baumwolle, wattenkraut, binsenwatte.

Planten Benbræk er ret sjælden i Danmark, men her i Hegemosen findes den i et stort antal. Den er blevet beskyldt for at kvæg og heste får skøre knogler, som let brækker, hvis de æder planten. Deraf har den fået dette underlige navn. På tysk hedder den ”Moorlilie” som langt bedre henviser til dens smukke gule liljeagtige blomst.

Plettet Gøgeurt findes i et stort antal her i mosen. Gøgeurten blomstrer samtidig med gøgens tilbagekomst og kukken, og fordi gøgen i gammel tid blev tilskrevet en brunstig/liderlig karakter, har denne karakter så bidraget til de mange myter om gøgeurten.

Almindelig Blærerod – Den findes nemmest når den er i blomst med sine sirlige gule blomster på en tynd stilk der stiger op af vandet. Blærerod er en af vores kødædende planter.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Holnæs Nor – Naturreservatet ved Flensborg Fjord