Åskov Hede – Klitlandskab midt i Sønderjylland

Åskov hede indgår i et stort naturområde ved Gelsådalen. Det rummer flere indsander eller klitlandskaber inde i landet, der er dannet uafhængigt af kysten. Der er mange muligheder for parkering, information og adskillige markerede vandreture.

Klitterne på Åskov Hede

Klitterne på Åskov Hede

Hele området ved Gelsådalen er gammelt grænseland. Den dansk-tyske grænse fulgte en strækning af Gelsåen fra 1865 – 1920. Omkring år 1900 nedbrændte 2 store hedegårde Åskovgård og Hedeagergård med to års mellemrum, og i denne periode var hedelandbruget i nedgang, og derfor blev gårdene ikke bygget op igen.

Hedelandskabet er menneskeskabt efter en ældgammel gødningsmetode – Tørvegødning (tysk: plaggenhieb). Her fjernes det øverste lag lyng med den humus der måtte være (lyngtørven), der så spredes som strøelse under kreaturerne. Her blandes tørven med kokasserne til tørvegødning som så spredes på agerjorden. Det efterlader heden med nøgne flader – Svedjebrug, noget lignende som ved afbrænding. Hedebondens hårde arbejde blev kaldt på tysk for plaggen – Plackerei synonym for hårdt arbejde, han slog lyng til brændsel, gødning og tækkemateriale. Plage = Ubehageligt og besværligt.

Den prøjsiske stat købte begge gårde samt jorden til Stensbæk Kro, og startede tilplantning af Stensbæk Plantage i 1904. Området blev købt for penge den prøjsiske stat havde fået i krigserstatning fra Frankrig efter krigen mellem de 2 lande i 1870 – 1871. Området domineres af flyvesand, fordi den ligger på en sandoverføgen del af hedesletten, der gennemskæres af Gelsåen og Gelsådalen.

I dag er der 3 hedearealer i forbindelse med Stensbæk Plantage – Ballumbjerg hede, Stensbæk hede og Åskov hede.
Åskov hede rummer en del karakterplanter for heden, og dens lave vådbundsområder sandfygningen har skabt – Det er f.eks. Klokke Ensian, Liden Ulvefod og Liden Soldug.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Nørreskoven – Blandt Danmarks længste kystskov