Nørreskoven – Blandt Danmarks længste kystskov

Nørreskoven på østkysten af Als er 9 km lang, og har i sin tid virket som bolværk mod Venderne og andre sørøvere. Skoven rummer et væld af stier, og Alsstien følger skovens kyst i dens fulde længde.

Alsstien langs østkysten

Alsstien langs østkysten

I Nørreskoven er der registreret hele 80 fortidsminder. Af dem er en stor del lang- og runddysser fra bondestenalderen for ca. 3.000 år f.Kr. Strandstenen på billedet har en samling af tre offerskåle yderst på stenen. Strandstenen finder man på stranden ca. 500 m syd for Taksensand Fyr.

I perioden fra ca. 1100 til 1185 angreb, plyndrede og koloniserede de overvejende hedenske vendere danske kystområder. Als var ingen undtagelse, derfor blev kirkerne opført 2-3 km fra østkysten med den tætte skov som bolværk. Som yderligere forsvar opførtes der en borg i begge ender af øen – Nordborg og Sønderborg. Notmark kirke blev bygget som en fæstningskirke hvor områdets befolkning kunne søge ly i kirkens mægtige tårn.

Brudgomsege

Ved Havrekobbelhus står der en gruppe brudgomsege. De er plantet af giftemodne mænd og kvinder fra egnen som en betingelse for at få lov at gifte sig. I 1737 kostede et giftermål 10 ege- eller 15 bøgetræer, og parret skulle fremvise en attest på, at de var plantet, før præsten måtte vie dem. Desuden skulle brudgommen passe træerne i tre år. Forordningen gjaldt indtil 1784. Forordningen skulle sikre træ ud i fremtiden.

Nygården ligger i den nordlige ende af Nørreskoven, og har siden 1728 været skovrider- og skovfogedbolig. I dag fungerer den som kulturhus. I forgrunden af Nygården ses Baronens Høj. Den imponerende runddysse stammer fra bondestenalderen ca. 3.000 år f.Kr.

Taksensand Fyr er opført i 1905 og var oprindelig 32 m højt. I 1953 blev det reduceret til 13 m fordi det øverste af tårnet slog revner. Fyret er et sektorfyr der leder skibsfarten udenom bankerne Hesteskoen-Søndre Stenrøn i Lillebælt.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Halligen – Den Lange Næse