Gabet til Dyvig – Danmarks måske smukkeste indsejling

På spidsen af Als er Dyvig forbundet med Stegsvig og Als Fjord med Gabet. Gabet er en meget smal indsejling, hvor det at gå på grund sker for sejlerne. Når det sker må man få hjælp til at kippe masten til siden så kølen går fri af grunden, derved kommer skibet flot igen.

Gabet der forbinder Dyvig med Stegsvig

Gabet der forbinder Dyvig med Stegsvig

Når sejlerne er kommet igennem Gabet til Dyvig møder der dem et flot landskab med indsejlingen til Mjelsvig på styrbord side, og Dyvig Badehotel der står skarpt i rødt og hvidt foran stævnen i bunden af Dyvig. Efter at Hertug Hans den Yngre (1559–1622) havde erhvervet både Mjelsgård og 11 gårde i Holm fik han i 1595 bygget en dæmning henover Gabet til Dyvig, samtidig med at der lå en dæmning for enden af Farresdam. Derved fik han forbundet sine besiddelser, så det blev noget kortere transport til møllen på Mjelsgård.

Allerede i 1691 brød dæmningen henover Gabet sammen under en stormflod, og den blev aldrig mere genetableret, kun under den anden Slesvigske krig i 1864 blev der etableret en pælebro over Gabet, men fjernet igen kort efter krigen. Omkring 1890 blev Farresdam afvandet og anvendt til afgræsning frem til den 31.december 1904 hvor en kraftig storm med tilhørende oversvømmelse ødelagde dæmningen på østsiden så havet igen havde fri passage.

Farresdam er i dag en omvendt inddæmning, hvor man skaber en dam ved at holde på vandet. Der er stemmeværk i dammen ved udløbet i den vestre ende, og det giver en højere vandstand på ca. en meter i dammen i forhold til Stegsvig.

Stegshoved er en flot bakkeknude

Stegshoved er landskabsmæssig en flot bakkeknude der omslutter Farresdam. Stegshoved er et fælleseje på ca. 10 ha. Fællesejet er i 12 parter med 6 parthavere med varierende ejerandel.

Sådanne fælleseje er næsten alle forsvundet på grund af stadig større spredning af ejerkredsen. Strukturudviklingen, forglemmelse ved ejendomsoverdragelse, og en tendens til, at stadig flere har taget parterne med “på aftægt”, og derved væk fra ejendommene og egnen. Et andet eksempel på fælleseje er Smøl Vold ved Broager.

Stegshoved er således privatejet og uden offentlige vandrestier. Det smukke sted kan opleves ved at vandre ud til starten af Stegshoved fra landsbyen Brønd.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Kongeåen – Grænse i århundreder