Hjerpsted bakkeø – Et relikt fra Saale istiden

Her hvor Hjerpsted bakkeø møder Vadehavet findes et af de få steder, hvor der ikke er blevet bygget diger for at tæmme havet. Bakkeøen ender enkelte steder ud mod Vadehavet i klinter som f.eks. ved Emmerlev Klev, der nogle steder er 13 m høj. Start turen ved Hjerpsted kirke, og gå langs kysten mod syd til Emmerlev Klev. Tag tilbagevejen ovenfor kysten via Tingdal Plantage.

Emmerlev Klev

Emmerlev Klev

Hjerpsted kirke ligger på Hjerpsted bakkeø helt ud til Vadehavet i det åbne landskab. Den er kirke for byerne Hjerpsted og Koldby, men sognet har i tidligere tider omfattet halligen Jordsand, i dag indlemmet af havet, ca. 8 km ud fra kysten. Kirken på Hjerpsted bakkeø kendes fra ca. 1130, og der er knyttet flere sagn til kirken bl.a. at den er blevet bygget af frisere, »eller i det mindste besøgt« af frisere.

Kysten her er et stykke oprindelig natur. Her er hverken diger, høfter eller slikgårde – Her har havet og tusind års stormfloder fået lov til at banke løs mod bakkeøen. Ved Ålbæk er man nød til at springe over åen, men det er ikke umuligt. Bemærk, at her ved Ålbæk er der et skydeterræn, og hver opmærksom på de påbudskilte der er på stranden.

Emmerlev Klev

I den nordlige del af Emmerlev Klev findes lag af mosetørv. Tørven er unik og stammer fra Eem mellemistiden. I den tid ca. fra 130.000-117.000 år siden har der været søbassiner med omfattende plantevækst, og da søerne groede til opstod moser, hvori tørven er dannet. Klimaet i Eem var varmt tempereret, og landskabet her var dækket af skov. Vegetationen i området var domineret af el, og i tørven er der også fundet vedstykker og frugter af gran og hyld. Enkelte stykker viser tegn på at være gnavet af en bæver.

Ved Emmerlev Klev går bakkeøen over i marsken. Her er der storslåede udsigter mod Højer og det fremskudte dige. På vej tilbage til Hjerpsted kirke tag en tur omkring Tingdal plantage – Her findes hedelandskaber som bakkeøen oprindelig var domineret af.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Rumohrsgård Dyrehave midt på Als ved Hundslev