Stensigmose klint – En geologisk perle

De danske kyster med klinterne, strandengene og strandbredden er noget af det mest oprindelige natur vi har. Resten af det danske land er et kulturlandskab, og mange steder sågar et industrilandskab. Ved Stensigmose klint kan man se aftryk fra de sidste to istider, men især lerlaget fra Eem mellemistiden, da det sydlige Danmark var dækket af et hav. Klinten ligge på Broagerland ved Gammelmark.

Stensigmose klint

Stensigmose klint

Den sidste mellemistid (Eem) varede fra for 130.000 år siden til for 117.000 år siden. I denne periode var dele af det sydlige Danmark dækket af et hav, og aflejringerne er fundet i boringer og i flere kystklinter. Det maritime Eem-lag kaldes cyprina ler, og indeholder planktonagtige organismer, snegle og muslinger. Cyprina leret findes i bunden af klinten, er olivengråt og har fået sit navn efter molboøstersen Cyprina islandica. De fleste af arterne man finder i leret lever også i nutiden, men faunaens sammensætning viser, at havtemperaturen har været 2-4 grader højere end i nutiden.

Langt de fleste skaller man finder er knuste som følge af isens tryk, og laget bevægelser over de mange år. De helt små snegle kan man godt finde i hel tilstand. F.eks. sneglen ”Nassa reticulata” der er en fortids udgave af dværgkonken. Dværgkonken er en rovsnegl, der ofte lever nedgravet i sandbunden med kun sit ånderør fremme.

I tysk litteratur går klinten under navnet ”Gottsche Kliff”. Klinten har navnet efter Carl Christian Gottsche (1855-1905) født i Altona, Hamborg, der var dansk på den tid. Gottsche vækkede sin interesse for palæontologi allerede som seksårig, og blev en meget kendt dansk-tysk palæontolog. Han studerede Stensigmose klint, skrev og holdt foredrag om stedet. Gottsches arbejde var i samtiden et stort bidrag til forståelsen af de danske landskaber.

Langs kysten her møder man Stor Skallesluger. Den er mest hyppig som vintergæst, men flere steder i det sydlige Danmark yngler den, også her ved Broagerland.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Tormaj Strand et paradis for fossiljægere