Tormaj Strand et paradis for fossiljægere

Tormaj er et lille samfund der ligger ud til Lillebælt på Haderslev Næs. Stedet har givet Tormaj dets navn - En lille eng i en slugt op fra stranden. Tag kærlighedsstien fra Tormaj gennem skoven mod Vilstrup Strand med de flotte udsigter fra toppen af klinterne.

Tormaj Strand

Tormaj Strand

Tormaj Strand kan eventuelt indgå i en vandretur med start midt mellem Nr. Vilstrup og Sdr. Vilstrup på kirkestien hvor Vilstrup Kirke ligger. Sagnet siger, at man ikke kunne blive enige om i hvilken landsby deres kirke skulle ligge, og derfor kom den til at ligge midt i det hele omgivet af marker. Fra Sdr. Vilstrup er der 4 km til stranden. Hele 2 strande kan der vælges imellem. Tormaj Strand og Vilstrup Strand begge med et smukt udsyn til forbi svømmende marsvin og øen Barsø og Als.

Kig efter fossile søpindsvin der førhen kaldtes ”Tordensten”, fordi man troede, at de fem radier på velbevarede søpindsvin stammede fra lyn, der udsprang fra Tordenguden Thors vognhjul med de fem eger. Fossile søpindsvin er flint udfældet inden i de skaller, som engang husede og var et levende dyr for mere end 60 millioner år siden.

I Sønderjylland har lodsejere ikke kunnet hævde ”strandret” dvs. indlemme stranden under ens ejendom siden 1241 med Valdemar Sejrs landskabslov for Jylland – Jyske Lov. Da Jyske Lov blev erstattet af Christian 5.s Danske Lov i 1683, gjaldt den ikke for hertugdømmet Slesvig, her bevarede Jyske Lov sin status som gældende ret i Sønderjylland indtil den tyske Bürgerliches Gesetzbuch trådte i kraft den 1. januar 1900. Reguleringen af strandretten fra Jyske Lov blev bevaret i den tyske Bürgerliches Gesetzbuch, og det triste danske begreb på området blev ikke indført i Sønderjylland efter Genforeningen i 1920.

Stranden fra Tormaj mod Kelstrup Strand er ikke særlig egnet til vandring med de mange sten og jordskred.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Søgård Mose en unik hedemose