Vedsted oldtidshøje – Gravmæler i hobetal

Egnen omkring Vedsted er meget rig på oldtidshøje. Inden for blot 3 km2 har der ligget mellem 100 og 150 gravhøje, og hører dermed til en af de højrigeste lokaliteter i Danmark. Start eventuelt fra Vedsted kirke og vandre langs Vedsted Sø de ca. 2 km ud til dysserne på Langdyssevej.

Vedsted langdysse på 92m

Vedsted langdysse på 92m

Vedsted oldtidshøje består af to langdysser der ligger ved siden af hinanden er fra ca. 3.500 f. kr., og er 92 m og 115 m lange. Sidstnævnte er én af de længste dysser i Jylland. På toppen af langdysserne ses en række huller, som er spor efter gravkamre. Man mener, at stenhuggere har fjernet sten fra Vedsted oldtidshøje i forrige århundrede.

Stordyssen er et rundt stenanlæg med et lille kammer med dæksten, der vejer godt 7 ton. Dyssen er opført omkr. 3.200 f. kr. og blev de følgende ca. 600 år brugt som gravsted. Anlægget stod herefter nogle hundrede år og forladt, men i den ældre bronzealder blev der anlagt en ny gravhøj oven på den oprindelige høj.
Foran randstenene ved indgangen er der fundet rester af hele 109 forskellige lerkar. Som offergaver blev lerkarene løbende sat foran dyssen og fyldt med fødevarer.

Jættestue, Holmshøj består af et stort næsten rektangulært kammer med flere dæksten og en lang stenbygget gang. Jættestuen er 26 m i diameter og 3 m høj, med et delvist forstyrret gravkammer. Den er fra omkr. 3.200 f. kr. Den er bygget af 11 bæresten og dækket af 2 overliggere.

Fra toppen af dysserne er der en flot udsigt til Rygbjerg Sø og Bansø, der som den yderste udløber af Hoptrup-tunneldalen skyder sig frem mod istidens hovedopholdslinie, der har ligget nogle få km vest for Vedsted.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Stensigmose klint – En geologisk perle