Helm Polde – En intens oplevelse på Toftlund Bakkeø

Skotsk Højland kreatur græsser her i klitlandskabet hele året. Det er til gavn for varmeelskende arter, såsom hugorm, firben og insekter. Helm Polde er en del af Hønning Plantage der ligger ved Arrild, og det er en intens oplevelse at vandre rundt i dette særprægede landskab af et indsande.

Græssende Skotsk Højland

Græssende Skotsk Højland

Når indsandet Helm Polde afgræsses hele året, vil dyrene ikke kunne nå rundt på hele arealet om sommeren, hvilket vil give urter og buske mulighed for at blomstre, og dermed en stor artsrig vegetation. Kreaturernes klove laver nogle steder huller i vegetationen, så sandet bliver blotlagt. Her kan f.eks. de varmeelskende Hvidbrystet Jordbier grave deres huller nærmest i hele kolonier.

Skotsk Højland er meget rolige dyr, og der er fine muligheder for at vandre rundt og opleve det særprægede landskab. Man behøver ikke frygte dyrene selvom de ser farlige ud.

Landskabet domineres af smeltevandssand eller -grus, hvor flyvesandet med vinden har skabt dette klitlandskab. Flyvesandet findes i så store mængder, at det er tørt. Steder med mindre flyvesand er ofte våde.
Flere danske indsande er opstået ved, at lokalbefolkningen i de hederige egne har skrællet hedetørven af og anvendt den til brænde. Dermed blev sandet blottet, og vinden kunne blæse den sammen i indlandsklitter.

De kønsmodne Hvidbrystet Jordbier kommer frem tidligt om foråret, hvor de parrer sig. Pollen af pil er deres eneste føde, som de samler sammen og lægger et enkelt æg ved nede i deres gangsystem under jorden. Når parring, redebygning og æglægning er overstået dør de voksne bier, og en ny generation kan vokse frem.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Geest Kog ved foden af Tøndermarsken