Gelting Birk – En enestående naturoplevelse

Gelting Birk er en landtunge mellem Gelting Bugt og Østersøen i Sydslesvig. I dag er landtungen et naturreservat der har stor betydning som rasteplads for gennemtrækkende og overvintrende fugle. Der er mulighed for at vandre rundt om og i selve reservatet.

Gelting Birk - Store Nor med diget og vindmøllen Charlotte

Gelting Birk - Store Nor med diget og vindmøllen Charlotte

Gelting Birk (tysk: Geltinger Birk) har været fredet siden 1934. Det samlede areal af Gelting Birk er på cirka 770 ha. Gelting Birks vartegn er vindmøllen Charlotte en restaureret stråtækt hollændermølle fra 1824.
Landtungens nuværende form opstod i 1821, hvor der blev opført diger omkring store dele af det Store Nor. Indtil da bestod området af en smal landtange mellem fiskerbyen Fovlshoved (tysk: Falshöft), og den tilhørende ø Bæverø (tysk: Beveroe). Den yderste odde af landtungen kaldes for Birknakke.

Frem til 1652 blev området kaldt Birkeøen. På det tidspunkt antages det at området var en ø ud fra navnet der er sammensat af birk og ø. Birk hentyder til en selvstændig dansk retskreds ved siden af herredstinget. De første birker var kongelige, men efterhånden oprettede også kirken og adelen birker. Birket her havde tilknytning til Gelting gods.

Konik-hesten er af polsk oprindelse og en overlevende form af østeuropæisk vildhest. ”Konik” betyder ”lille hest”. Det er en meget robust hest der ofte indgår i ”rewilding-projekter” mange steder også i Danmark.

Hjortetrøst er en vigtig trækplante for mange insekter der søger honning og pollen. Navnet Hjortetrøst er dannet af den danske botaniker Viborg i 1793 ud fra det ældre navn Hjortekløver, der hentyder til en krønike fra den græske oldtid, hvor en hjort, der er blevet såret af en pil, går hen til urten og æder af den; herefter løsner pilen sig fra såret, og hjorten bliver rask.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Årø Kalv – Blandt Danmarks smukkeste feddannelser