Gråstenskovene – Seværdighed af national interesse

Gråstenskovene der primært består af Dyrehaven, Roden Skov og Rinkenæs Skov er en smuk, stærkt kuperet klassisk dansk løvskov, hvor store dele af bøgeskovsarealerne er noget af den flotteste bøgeskov i Danmark. I skovene er der overdrev og enge, hvor man til tider kan møde kvæg af arten Tiroler Grauvieh der holder græsset nede.

Gravhøjene i Roden skov

Gravhøjene i Roden skov

Hovedparten af Gråstenskovene tilhørte oprindelig hertugerne på Gråsten Slot der umiddelbar ligger op til Dyrehaven. Slottet har fået sit udseende af den rige godssamler storkansler Frederik Ahlefeldt på Søgård, der i 1662 køber stedet, og startede et omfattende byggeri. Det er sønnen Frederik Ahlefeldt den Yngre der gør byggeriet af slottet færdigt. Hvem arkitekten er vides ikke rigtigt, men slottet er arkitektonisk beslægtet med Sorgenfri slot, der er tegnet af den franske arkitekt Francois Dieussart.

Den 6. september 1725 røg stedet på tvangsauktion. Her fik hertug Christian August I af Augustenborg hammerslag over stedet, og derefter havde hertugerne i Augustenborg stedet frem til 1921 hvor den sidste hertug Ernst Günther dør. Ved hertugens død køber den danske stat alle hertugens sønderjyske besiddelser. I 1935 blev stedet indrettet som sommerslot for kronprins Frederik (IX) og kronprinsesse Ingrid. Kongefamilien har benyttet stedet lige siden.

Den sidste hertug

Hertug Ernst Günthers ældre søster Auguste Victoria var gift med den senere kejser Wilhelm II af Tyskland. Jagt var åbenbart fyrsternes fælles interesse, og derfor findes der i skovene monumenter over nedlagte dyr i forbindelse med disse jagte – Betydningsfulde begivenheder må man konstatere!? I Dyrehaven nedlægger kejser Wilhelm II en råbuk i 1890, og tre år tidligere havde hertugen selv nedlagt sin den første i Roden Skov.

Ved de fleste indgange til Gråstenskovene findes der en tavle med kort over stierne. Der er potentiale for ikke lokale at fare vild i skovene, så derfor anbefales det at tage et foto af tavlen med mobilen. Med fotoet har du en chance for at orientere dig og komme sikkert hjem.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Gelting Birk – En enestående naturoplevelse