Kollund Skov – Byskov for borgerne i Flensborg

De tidligste kort fra 1600- og 1700-tallet viser, at der var skov her i området. Og med stor sandsynlighed har de stejle bakker og skrænter været skovdækkede lige siden den seneste istid.
Der er et utal af stier i skoven parallelt med Gendarmstien.

Kollund Skov ved Flensborg Fjord

Kollund Skov ved Flensborg Fjord

Da der i starten af 1870’erne var planer om at fælde dele af skoven, tog Dr. Ernst Maria Großheim initiativ til at redde skoven som et fritidsområde for byen. Han stiftede et borger initiativ ”Comité zum Ankauf des zur Abholzung bestimmten bewaldeten Terrains in Collund”. Sammen med den senere overborgmester Wilhelm Toosbüy overbeviste initiativet byen i at købe skoven for 4000 daler. Dermed blev skoven kommunalt ejet.

Dr. Ernst Maria Großheim (1832-1880) deltog i den anden Slesvigske krig (1864) på Preussisk side. Han var på det tidspunkt stabslæge. Fra 1867 til 1872 boede han med sin familie i Sønderborg. Da han blev forfremmet til regimentslæge og forflyttet til Dragon Regiment Nr.13 i Flensborg flyttede familien med til Flensborg.

Kollund Skov overlevede ekspropriering

Efter Anden Verdenskrig blev alle tyske kommunale ejendomme og jordtilliggender i Danmark eksproprieret – med undtagelse af Kollund Skov. Skoven blev op til 2012 administreret og vedligeholdt fra rådhuset i Flensborg.

I september 2017 købte Den Danske Naturfond skoven. Det skete på baggrund af at skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, der er mange gamle træer og fordi man her er nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre.

Flensborg borgerne benytter den dag i dag den lille grænseovergang Skomagerhus (tysk Schusterkate) ved bunden af Flensborg Fjord når turen går til Kollund Skov.

Abrahams Kilde – Det siges, at kildevandet havde en helbredende virkning. Ansgar og hans disciple gjorde ofte ophold her. For at få den fulde virkning af det helbredende kildevand, så skulle man fylde et krus med kildevandet ved solopgang og straks drikke kruset tomt. Derefter smider man kruset over skulderen, og kun når kruset gik itu fik man den helbredende virkning. Måske er der en sammenhæng med navnet på åen Kruså og denne legende.

I skoven findes der f.eks. naturlige forekomster af avnbøg. Af andre specielle arter kan bl.a. nævnes kæmpestar og bjergsalamander. Sortspætten findes også i skoven.

Historien bag Flensborg byskov finder du i denne lille video “Det Synnejysk Hjørn”.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Gråstenskovene – Seværdighed af national interesse