Generalforsamling 2023

Generalforsamling Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling, lørdag den 11. marts 2023 kl. 10:00, Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

På toppen af nok den flotteste kamebakke i vores område - Bygbjerg.

På toppen af nok den flotteste kamebakke i vores område - Bygbjerg.

Se programmet her>>

Obligatorisk dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2023
på mail:  christinestinne6@gmail.com

Af hensyn til traktement tilmelding til Henning Husted senest fredag den 3. marts 2023 på mail: henning.husted@gmail.com eller telefon: +45 23268629.